ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ

Перелік циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями

Назва спеціальності та циклів Контингент слухачів Тривалість циклів
Акушерство і гінекологія
Цикли спеціалізації Лікарі-хірурги; 6 місяців
лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку; 4 місяці
лікарі-акушери-гінекологи, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
4 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку, лікарі-хірурги, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі судово-медичні експерти 1‒2 тижні
Дерматовенерологія
Цикли спеціалізації Лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-імунологи, лікарі-алергологи; 6 місяців
лікарі-дерматовенерологи дитячі; 3 місяці
лікарі-дерматовенерологи, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
3 місяці
Цикли тематичного удосконалення Лікарі-дерматовенерологи, лікарі-дерматовенерологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти 1‒2 тижні
Загальна практика – сімейна медицина
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей терапія, педіатрія, а також спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю; 6 місяців
лікарі-терапевти, лікарі-педіатри; 3 місяці
лікарі загальної практики – сімейні лікарі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 3 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю 1‒2 тижні
Медична психологія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю; 4 місяці
лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного профілю та здобули другу вищу освіту другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Психологія»; 1 місяць
лікарі-психологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 1 місяць
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-психологи, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі терапевти, лікарі-психіатри, лікарі-психіатри дитячі, лікарі психотерапевти, лікарі-наркологи 1‒2 тижні
Отоларингологія
Цикли спеціалізації Лікарі-хірурги, лікарі-отоларингологи дитячі; 3 місяці
лікарі-отоларингологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 2 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-отоларингологи, лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-отоларингологи дитячі 1‒2 тижні
Терапія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю; 5 місяців
лікарі загальної практики – сімейні лікарі; 3 місяці
лікарі-терапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 3 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-педіатри 1‒2 тижні
Фізична та реабілітаційна медицина
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю; 4 місяці
лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, які не працювали більше
трьох років за цією спеціальністю
4 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю 1‒2 тижні
Хірургія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, педіатричного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю; 9 місяців
лікарі-хірурги дитячи; 5 місяців
лікарі-хірурги, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 5 5 місяців
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-хірурги, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі судово-медичні експерти 1‒2 тижні
Дитяча стоматологія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»; 3 місяці
лікарі-стоматологи дитячі, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
2 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-стоматологи дитячі, лікарі-стоматологи 1‒2 тижні
Ортодонтія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»; 9 місяців
лікарі-ортодонти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 3 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-стоматологи-ортодонти, лікарі-стоматологи, лікарі стоматологи-ортопеди 1‒2 тижні
Ортопедична стоматологія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»; 4 місяці
лікарі-стоматологи-ортопеди, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
2 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-стоматологи-ортопеди, лікарі-стоматологи 1‒2 тижні
Стоматологія
Цикли спеціалізації Лікарі-стоматологи-терапевти, лікарі-стоматологи-хірурги, лікарі-стоматологи-ортопеди, лікарі-стоматологи-дитячі, лікарі-ортодонти; 3 місяці
лікарі-стоматологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 3 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-пародонтологи, лікарі-стоматологи, лікарі-стоматологи-терапевти, лікарі стоматологи-хірурги 1‒2 тижні
Терапевтична стоматологія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»; 3 місяці
лікарі-стоматологи-терапевти, які не працювали більше трьох років за цієюспеціальністю 2 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-стоматологи-терапевти 1‒2 тижні
Хірургічна стоматологія
Цикли спеціалізації Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»; 6 місяців
лікарі-стоматологи-хірурги, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
3 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Лікарі-стоматологи-хірурги, лікарі-стоматологи 1‒2 тижні
Організація і управління фармацією
Цикли спеціалізації Фармацевти (провізори), які закінчили інтернатуру зі спеціальності «Фармація» з освітньою програмою за дипломом «Фармація», «Клінічна фармація» або «Технології парфумерно-косметичних засобів»; 2 місяці
фармацевти (провізори)-організатори, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 2 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Фармацевти (провізори)- організатори 1‒2 тижні
Фармація / загальна фармація
Цикли спеціалізації Фармацевти (провізори), які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 2 місяці
Цикли тематичного
удосконалення
Фармацевти (провізори) 1‒2 тижні