Львівський медичний інститут розвиває співпрацю з ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Вер 13, 2021

Генеральний директор Львівського медичного інституту (ЛМІ https://medinstytut.lviv.ua/leadership/) заслужений працівник освіти України, Лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського НАН України, к.м.н., доц.  Гайдучок І.Г. приділяє серйозну увагу питанню розвитку співпраці з Державним закладом «Луганський державний медичний університет» (ДЗ «ЛДМУ» https://www.lsmu.edu.ua/). За ініціативою к.м.н., доц. Гайдучка І.Г. 13.09.2021 відбулася робоча зустріч з в.о. ректора ДЗ «ЛДМУ», заслуженим працівником охорони здоров’я України, д.ф.н., проф. Гудзенко О.П; представника ЛМІ – адвоката, д.ф.н., проф. Шаповаловим В.В., головного редактора юридичного журналу «SSP Modern Law and Practice» (Естонія, м. Таллінн https://ssp.ee/index.php); завідувачкою кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО https://med.edu.ua/), д.ф.н., проф. Шаповалової В.О. щодо обговорення наступних питань, які мають велике значення для подальшого удосконалення медичної сфери та розвитку фармацевтичної галузі, а саме:

 – «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», що  введено в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року №369/2021;

– обговорення пропозицій прийнятих за основу, в Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної ради України, до проекту Закону України «Про лікарські засоби» від 09 вересня 2021 (https://iportal.rada.gov.ua/news/novyny/213615.html);

– поширення співпраці наукових шкіл ЛМІ, ДЗ «ЛДМУ» та ХМАПО по спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; розглядання питання щодо доповнення спеціальності «…та фармацевтичне право…»;

– направлення науково-педагогічних кадрів щодо читання відкритих лекцій з ЛМІ до ДЗ «ЛДМУ» і ХМАПО і навпаки ДЗ «ЛДМУ» до ЛМІ і ХМАПО;

–  приєднання до програми «Студентська Академічна Мобільність (САМ) Україна», яка покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України, на основі постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220);

– збільшення публікації наукових статей науковців ДЗ «ЛДМУ» в наступних журналах, з якими співпрацюють науковці ЛМІ і ХМАПО:

-виконання закладами охорони здоров’я постанови Кабінету Міністрів України  від 02.12.2020 № 1185 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2020-%D0%BF#Text);

-участь у  ХVІІІ Мультидисциплінарній науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація», яка відбудеться 18–19 листопада 2021 (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №403 від 24.12.2020) https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zaproshennya.pdf.

 

Відмічено під час зустрічі проф. Гудзенко О.П., проф. Шаповалової В.О. і проф. Шаповалова В.В., підготовка сучасних провізорів і лікарів повинна відбуватися на принципах медичного та фармацевтичного права в системі правовідносин «лікар-пацієнт-провізор» за участю висококваліфікованих лікарів-практиків і провізорів-практиків на базі закладів охорони здоров’я, аптеках всіх форм власності та фармацевтичних підприємствах, що займаються обігом (виробництвом, відпуском, зберіганням, обліком, використанням під час фармакотерапії тощо) лікарських засобів всіх клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп.

 13.09.2021

 

Схожі новини

Отримано ліцензію на право провадження освітньої діяльності за спеціальністю 225 Медична психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Отримано ліцензію на право провадження освітньої діяльності за спеціальністю 225 Медична психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Професійна кваліфікація – лікар- психолог (конкурсний бал – 100 і вище); Спеціальність «Медична психологія» належить до однієї з лікарських спеціальностей, а...