Львівський медичний інститут розвиває співпрацю з ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Вер 13, 2021

Генеральний директор Львівського медичного інституту (ЛМІ https://medinstytut.lviv.ua/leadership/) заслужений працівник освіти України, Лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського НАН України, к.м.н., доц.  Гайдучок І.Г. приділяє серйозну увагу питанню розвитку співпраці з Державним закладом «Луганський державний медичний університет» (ДЗ «ЛДМУ» https://www.lsmu.edu.ua/). За ініціативою к.м.н., доц. Гайдучка І.Г. 13.09.2021 відбулася робоча зустріч з в.о. ректора ДЗ «ЛДМУ», заслуженим працівником охорони здоров’я України, д.ф.н., проф. Гудзенко О.П; представника ЛМІ – адвоката, д.ф.н., проф. Шаповаловим В.В., головного редактора юридичного журналу «SSP Modern Law and Practice» (Естонія, м. Таллінн https://ssp.ee/index.php); завідувачкою кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО https://med.edu.ua/), д.ф.н., проф. Шаповалової В.О. щодо обговорення наступних питань, які мають велике значення для подальшого удосконалення медичної сфери та розвитку фармацевтичної галузі, а саме:

 – «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», що  введено в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року №369/2021;

– обговорення пропозицій прийнятих за основу, в Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної ради України, до проекту Закону України «Про лікарські засоби» від 09 вересня 2021 (https://iportal.rada.gov.ua/news/novyny/213615.html);

– поширення співпраці наукових шкіл ЛМІ, ДЗ «ЛДМУ» та ХМАПО по спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; розглядання питання щодо доповнення спеціальності «…та фармацевтичне право…»;

– направлення науково-педагогічних кадрів щодо читання відкритих лекцій з ЛМІ до ДЗ «ЛДМУ» і ХМАПО і навпаки ДЗ «ЛДМУ» до ЛМІ і ХМАПО;

–  приєднання до програми «Студентська Академічна Мобільність (САМ) Україна», яка покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України, на основі постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220);

– збільшення публікації наукових статей науковців ДЗ «ЛДМУ» в наступних журналах, з якими співпрацюють науковці ЛМІ і ХМАПО:

-виконання закладами охорони здоров’я постанови Кабінету Міністрів України  від 02.12.2020 № 1185 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2020-%D0%BF#Text);

-участь у  ХVІІІ Мультидисциплінарній науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація», яка відбудеться 18–19 листопада 2021 (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №403 від 24.12.2020) https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zaproshennya.pdf.

 

Відмічено під час зустрічі проф. Гудзенко О.П., проф. Шаповалової В.О. і проф. Шаповалова В.В., підготовка сучасних провізорів і лікарів повинна відбуватися на принципах медичного та фармацевтичного права в системі правовідносин «лікар-пацієнт-провізор» за участю висококваліфікованих лікарів-практиків і провізорів-практиків на базі закладів охорони здоров’я, аптеках всіх форм власності та фармацевтичних підприємствах, що займаються обігом (виробництвом, відпуском, зберіганням, обліком, використанням під час фармакотерапії тощо) лікарських засобів всіх клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп.

 13.09.2021

 

Схожі новини

ЩОДО СТВОРЕННЯ НА БАЗІ ЛМІ ТА ЕСТОНСЬКОГО НАУКОВОГО ВИДАВНИЦТВА SSP OÜ «МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТЕХНОПАРКУ» ТА «МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КЛАСТЕРУ «ЕВРОЛЬВІВЩИНА 2030», ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЩОДО СТВОРЕННЯ НА БАЗІ ЛМІ ТА ЕСТОНСЬКОГО НАУКОВОГО ВИДАВНИЦТВА SSP OÜ «МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТЕХНОПАРКУ» ТА «МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КЛАСТЕРУ «ЕВРОЛЬВІВЩИНА 2030», ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В сучасних умовах керівництво ТзОЗ «Львівський Медичний Інституту» (ЛМІ), генеральний директор, д.м.н., в.о. проф. Гайдучок І.Г. та проректор з навчальної...

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Щодо звернень  медичних працівників, які на період війни вимушені покинути Україну та планують тимчасово працевлаштуватися на работу за спеціальністю в інших...

Зміна термінів складання ЄДКІ, КРОК (першого і другого етапу) у 2022 році

Зміна термінів складання ЄДКІ, КРОК (першого і другого етапу) у 2022 році

Шановні колеги та здобувачі! Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 316: проведення першого етапу єдиного...

Результати сьогоднішньої наради з МОН України щодо організації навчального процесу та завершення навчання в цьому навчальному році

Результати сьогоднішньої наради з МОН України щодо організації навчального процесу та завершення навчання в цьому навчальному році

• ЕДБО поки що не працює, але МОН намагається відновити його роботу до кінця тижня, графіка роботи ЕДБО немає • Всі, хто був відсторонений від роботи...