Кафедра загальної та медичної психології

завідувач кафедри

Варій Мирон Йосипович

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології.
Автор більше ніж 180 наукових і методичних праць, серед
яких п’ять монографій, вісім підручників, 28 навчальних
посібників.
До кола проблем, якими займається вчений, належать
функціонування людської психіки на несвідомому, підсвідомому, свідомому й надсвідомому рівнях, психологія особистості, психологія впливу, соціальна психіка людських
спільнот, психологія національної безпеки, політичнопсихологічні аспекти управління суспільством, психологія передвиборчих і виборчих кампаній тощо.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Варій Мирон Йосипович – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Дмишко Олександра Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент

Жиловська Тетяна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент

Панас Андрій Романович – кандидат медичних наук, доцент

Романець Зоя Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент

Лерчук Ірина Юріївна – кандидат медичних наук, асистент

Закалик Галина Михайлівна – асистент

Контакти

 

 

m

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Вступ до спеціальності. Медична психологія
 • Медична психологія
 • Клінічна психологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Педагогіка та психологія
 • Загальна психологія
 • Практикум з психології
 • Історія психології та сучасні напрямки психології
 • Курс за вибором (Психологія спілкування)
 • Курс за вибором (Основи соціальної психології)
 • Курс за вибором (Актуальні проблеми медичної психології)
 • Курс за вибором (Психологія травми та втрат)
 • Курс за вибором (Соціальна психологія та психологія праці)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

Виховна робота

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Запрошуємо студентів медичного факультету ЛМУ на лекцію Марʼяни Іськів.”Поліомієліт. Дві краплі, які рятують життя”

До Всесвітнього тижня імунізації.Запрошуємо студентів медичного факультету ЛМУ на лекцію "Поліомієліт. Дві краплі, які рятують життя". Лектор: к. мед.н.,...