Кафедра загальної та медичної психології

завідувач кафедри

Варій Мирон Йосипович

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології.
Автор більше ніж 180 наукових і методичних праць, серед
яких п’ять монографій, вісім підручників, 28 навчальних
посібників.
До кола проблем, якими займається вчений, належать
функціонування людської психіки на несвідомому, підсвідомому, свідомому й надсвідомому рівнях, психологія особистості, психологія впливу, соціальна психіка людських
спільнот, психологія національної безпеки, політичнопсихологічні аспекти управління суспільством, психологія передвиборчих і виборчих кампаній тощо.

 

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Варій Мирон Йосипович – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Дмишко Олександра Степанівна – кандидат медичних наук, доцент

Жиловська Тетяна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент

Панас Андрій Романович – кандидат медичних наук, доцент

Романець Зоя Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент

Лерчук Ірина Юріївна – кандидат медичних наук, асистент

Закалик Галина Михайлівна – асистент

Контакти

 

 

Перелік дисциплін
 • Вступ до спеціальності. Медична психологія
 • Медична психологія
 • Клінічна психологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Педагогіка та психологія
 • Загальна психологія
 • Практикум з психології
 • Історія психології та сучасні напрямки психології
 • Курс за вибором (Психологія спілкування)
 • Курс за вибором (Основи соціальної психології)
 • Курс за вибором (Актуальні проблеми медичної психології)
 • Курс за вибором (Психологія травми та втрат)
 • Курс за вибором (Соціальна психологія та психологія праці)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

Виховна робота

Інформаційний центр кафедри

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати – передчасної смерті кандидата хімічних наук, асистента кафедри фізико-хімічних дисциплін Алли Олексіївни Леми

Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати – передчасної смерті кандидата хімічних наук, асистента кафедри фізико-хімічних дисциплін Алли Олексіївни Леми...