Навчальний процес

Головна   |   Навчальний процес  |   Інфо-центр

Підготовка до ЄДКІ та Кроку 2

З початком навчального року на медичному факультеті розпочинається підготовка до складання ЄДКІ та Крок 2.

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

«Крок 2.Медицина»- державний ліцензійний іспит, який вимірює показники якості загальної лікарської підготовки- фахові компоненти повної вищої освіти і визначає рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння освітньо- кваліфікаційного рівня – магістр медицини.

Практична підготовка

З метою наближення до практичної медицини в освітній процес залучено, досвідчених науково – педагогічних працівників, які мають досвід практичної діяльності різних галузей,  на базах державних, комунальних та приватних лікувально-профілактичних установ Львова. Ми цінуємо та використовуємо досвід лікарів професіоналів – практиків, експертів у галузі медицини та фармацевтики задля щоденного ефективного навчання майбутніх медиків!

Наші переваги

Розвиток

Ми ростемо щодня завдяки автономності приватного закладу

Студентоорієнтованість

Ми залучаємо студентів до обговорення освітнього процесу

Підготовка до підсумкової атестації

За узгодженим графіком претестувань, які проходять як дистанційно так і фактично за допомогою внутрішньої системи для тестового контролю

Можливість самореалізації

Студенти відвідують інші навчальні заклади – школи, садочки, проводячи мотиваційні та навчальні уроки для дітей

Практична орієнтованість

Студенти працюють з реальними клінічними випадками, проводячи розбір діагностичних даних

Ріст викладачів

Наші викладачі – професіонали у галузі, які постійно підвищують свою кваліфікацію