Навчальний процес

Головна   |   Навчальний процес  |   Інфо-центр

Підготовка до ЄДКІ

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

З початком навчального року розпочинається підготовка до складання ЄДКІ та Крок 2 як на кожному практичному занятті з винесених дисциплін, так і за узгодженим графіком претестувань, які проходять як дистанційно так і фактично за допомогою внутрішньої системи для тестового контролю MedicalQuiz. Студенти протягом усього часу мають у вільному доступі тестові заняття з відкритих ЦТ баз.

При п’ятирічному терміні навчання на стоматолога студенти впродовж перших двох років освоюють фундаментальні дисципліни, які закладають основи розуміння хвороб людини, у тому числі і органів порожнини рота, з другого курсу викладання проводиться на клінічних кафедрах як стоматологічного профілю, так і деяких кафедрах загальносоматичного профілю – хірургічні і внутрішні хвороби.

Третій рік навчання присвячений доклінічній підготовці, мета якої – сформувати знання загальної і спеціальній патології, семіотики, діагностики і основних принципів лікування хвороб людини.

Студенти IV курсу продовжують системне вивчення основних стоматологічних дисциплін, доповнюючи свої знання вибірковими навчальними дисциплінами.

Студенти V курсу складають ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» та комплексний практично-орієнтований державний іспит, що об’єднує 4 напрямки стоматології: терапевтичну, хірургічну, ортопедичну та стоматологію дитячого віку.

Наші переваги

Розвиток

Ми ростемо щодня завдяки автономності приватного закладу

Студентоорієнтованість

Ми залучаємо студентів до обговорення освітнього процесу

Підготовка до підсумкової атестації

За узгодженим графіком претестувань, які проходять як дистанційно так і фактично за допомогою внутрішньої системи для тестового контролю

Можливість самореалізації

Студенти відвідують інші навчальні заклади – школи, садочки, проводячи мотиваційні та навчальні уроки для дітей

Практична орієнтованість

Студенти працюють з реальними клінічними випадками, проводячи розбір діагностичних даних

Ріст викладачів

Наші викладачі – професіонали у галузі, які постійно підвищують свою кваліфікацію