Документи, необхідні для вступу

(приймаються копії документів тільки при наявності оригіналів)

1. Заява про вступ до інституту, в якій вказують факультет, обрану
спеціальність та інші відомості;
2. Копія паспорта (або ІД-картка та витяг з Єдиного державного
демографічного реєстру);
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
4. Нотаріально завірена копія документа про зміну прізвища, ім’я та побатькові;
5. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
(атестат, диплом) та копія додатка до атестата, диплома;
6. Копію сертифіката НМТ (2022, 2023 р.р.) або сертифікатів ЗНО (2020,
2021 р.р.)
7. Копія військового-облікового документа – для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
8. Медична довідка за формою 086/у;
9. Чотири (4) кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
10. Документи які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних випробувань
на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за
іспитами для здобуття ступеня магістра на основі ступеня молодшого
спеціаліста, бакалавра, ОКР спеціаліста, магістра;
11. Папка на зав’язки;
12. Три (3) конверти із марками.

Приймаються сертифікати ЗНО 2020-2021 років з предметів:
– українська мова або українська мова та література (перший предмет),
– біологія або математика (другий предмет на вибір вступника),
– хімія або фізика (третій предмет на вибір вступника)

Приймаються сертифікати національного мультипредметного тесту
(НМТ) (2022-2023 р.р.) з:
1. Української мови;
2. Математики;
3. Біології, або Хімії, або Фізики, або Історії України, або Іноземна мова
(один на вибір вступника).

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДО ВПНЗ ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ (ПО ПЕРЕВОДУ З ІНШИХ ЗВО)

1. Заява (узгоджена з дирекцією, підписана Генеральним
директором)
2. Академічна довідка з попереднього ВНЗ
3. Наказ з попереднього ВНЗ про відрахування
4. Виконання навчального плану
5. Сертифікат «Крок-1» з попереднього ВНЗ (здають на 3-му курсі)
6. Копії паспорта та ідентифікаційного №
7. Свідоцтво (на зміну прізвища (при зміні прізвища), копію свідоцтва про шлюб
8. Атестат про повну ЗСО та додаток до нього
9. Сертифікати ЗНО (якщо проходив ЗНО)
10. Військовий квиток (посвідчення про приписку)
11. Копія трудової книжки, якщо є
12. Медична довідка Ф 0-86-у
13. Фото 4 шт. 3×4 см
14. Папка на зав’язки;
15. Три (3) конверти із марками.
16. Посвідчення про інвалідність або інших пільг (копія) при
наявності