Списки рекомендованих до зарахування

На основі конкурсу сертифікатів НМТ

На II курс навчання

На основі раніше здобутих спеціальностей та вступних випробувань