Стоматологічний факультет очолює Пиндус Тетяна Олексіївна – доктор медичних наук, в.о. професора, академік Української академії наук, завідувач кафедри дитячої стоматології.

На сьогодні стоматологічний факультет має висококваліфіковані кадри, спроможні професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі медичних та стоматологічних дисциплін, здійснювати підготовку фахівців із високим науковим та практичним рівнем.

На стоматологічному факультеті проводять підготовку фахівців здобувачів вищої освіти лікарів-стоматологів загальної кваліфікації за спеціальностю 221 Стоматологія (магістр)

 Декан факультету – Ковалишин Орися Анатоліївна – кандидат медичних наук , доцент, лікар акушер-гінеколог 1 категорії, завідувач кафедри хірургії Львівського медичного інституту.

Навчання майбутніх медичних працівників здійснюється на інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців у галузі медицини. Навчальний процес  відбувається під керівництвом досвідчених  професорів, доцентів , докторів і кандидатів наук. Основною метою  роботи факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України

Декан фармацевтичного факультету – помічник ректора по роботі з іноземними студентами, кандидат медичних наук Пиндус Володимир Богданович.

Фармація – галузь, яка динамічно розвивається! Навчаючись на фармацевтичному факультеті, ви отримаєте необхідні знання, здобудете практичний досвід, знайдете наставників та друзів, перед вами відкриються нові горизонти. Недарма за останні роки серед ТОП-10 найбільш затребуваних професій в Україні своє почесне місце займає така професія як провізор.

Саме таких затребуваних  спеціалістів готуємо ми!

Декан фармацевтичного факультету заочної форми навчання – кандидат фармацевтичних наук, доцент Соронович Ігор Іванович.

Навчальний процес за заочною формою навчання проходить під час сесій. У міжсесійний період студентами виконуються позааудиторні самостійні роботи, індивідуальні контрольні завдання з засвоєнням навчального матеріалу.

Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу, наукової та  фармацевтичної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів.