До уваги студентів випускних курсів! Зміни до вступу на інтернатуру у 2022 році!

Лис 30, 2021

Згідно з наказом МОЗ України 22.06.2021 № 1254 “Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію”      у 2022 році зміннюються правила переходу студентів випускних курсів на програму підготовки в інтернатурі, проходження якої  для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що буде здійснюватись  на основі рейтингового розподілу

1. Порядок рейтингового розподілу проводиться на підставі отриманого випускником конкурсного балу. Рейтинговий розподіл є обов’язковим для вступу в інтернатуру.

2. Рейтинговий розподіл на підготовку в інтернатурі за кошти державного бюджету проводиться для випускників:
– які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням;
– які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Для участі в рейтинговому розподілі на інтернатуру за кошти державного бюджету випускник подає до електронної системи рейтингового розподілу заяви, в яких обирає бажану спеціальність, заклад вищої освіти та базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів, відповідно до переліку, затвердженого МОЗ, та встановлює пріоритетність заяв для участі в конкурсному відборі для зарахування в інтернатуру від 1 до 5, де 1 – найвища пріоритетність, а 5 – найнижча.

3. Рейтинговий розподіл в інтернатуру за кошти фізичних (юридичних) осіб проводиться для випускників:
– які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням;
– які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Для участі в рейтинговому розподілі на інтернатуру за кошти фізичних(юридичних) осіб випускник подає до електронної системи рейтингового розподілу заяви, в яких обирає бажану спеціальність та встановлює пріоритетність заяв для участі в конкурсному відборі для зарахування в інтернатуру від 1 до 5, де 1 – найвища пріоритетність, а 5 – найнижча.

Заклад вищої освіти та базу стажування випускник обирає самостійно.

4. З метою забезпечення рейтингового розподілу в інтернатуру діє електронна система, функціонування якої забезпечує МОЗ або інший суб’єкт залучений в порядку встановленому законодавством. Захист інформації у
електронній системі здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Конкурсний бал випускників формується електронною системою рейтингового розподілу на основі інформації про успішність випускника, внесеної закладом вищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я».

5. Послідовність розгляду заяв випускника визначається за встановленими ним пріоритетностями.

У разі, якщо випускник за конкурсним балом не потрапляє на зазначену в заяві спеціальність за своєю найвищою пріоритетністю, наступною буде розглядатись його заява з нижчою пріоритетністю.
У разі, якщо випускник за конкурсним балом потрапляє на зазначену в заяві спеціальність навчання в інтернатурі, відповідно до її пріоритетності, участь у подальшому рейтинговому розподілі припиняється.
У разі, якщо випускник за конкурсним балом не потрапляє на жодну з обраних спеціальностей, МОЗ формує пропозицію щодо спеціальності, бази стажування та закладу вищої освіти відповідно до кадрових потреб поточного року. Вказана пропозиція відображається в електронній системі. Випускник приймає або відхиляє зазначену пропозицію не пізніше 15 липня поточного року.

У разі відмови від пропозиції, наданої МОЗ, випускник, на основі отриманих результатів, має право пройти повторний рейтинговий розподіл не раніше ніж через рік.

6.Після прийняття позитивного рішення щодо однієї з поданих випускником заяв інші припиняють брати участь у рейтинговому розподілі.
Зазначену випускником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Заява для участі в рейтинговому розподілі подається випускником до комісії закладу вищої освіти не пізніше 15 червня відповідного року.

7. Рейтингові списки формуються електронною системою рейтингового розподілу.

Рейтинговий список впорядковується за:
-конкурсним балом – від більшого до меншого;
-пріоритетністю заяви від першої до останньої.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, власне ім’я, по батькові випускника (за наявності) ;
-конкурсний бал випускника;
-спеціальність в інтернатурі;
-пріоритетність заяви, зазначена випускником;
-база стажування лікарів (провізорів)-інтернів для -проходження практичної
-частини інтернатури.

8. Рейтингові списки оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті закладу вищої освіти не пізніше 3 робочих днів з дня формування.

9. За результатами рейтингового розподілу заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі.

Схожі новини