ІНТЕРНАТУРА

Інтернатура – форма первинної спеціалізації осіб за лікарськими та фармацевтичними/провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар спеціаліст» або «фармацевт/провізор-спеціаліст» за відповідною спеціальністю.

Перелік спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі

Спеціальність в закладі вищої освіти Спеціальність в інтернатурі Тривалість підготовки в інтернатурі
221 «Стоматологія» Стоматологія 1 рік
226 «Фармація, промислова
фармація»
Фармація 1 рік
225 «Медична психологія» Медична психологія 1 рік
222 «Медицина» Дерматовенерологія 2 роки
222 «Медицина»
228 «Педіатрія»
Фізична та реабілітаційна медицина 2 роки

222 «Медицина»
228 «Педіатрія»

Загальна практика – сімейна медицина 2 роки
222 «Медицина» Акушерство та гінекологія 2 роки
222 «Медицина»
228 «Педіатрія»
Внутрішні хвороби 2 роки
222 «Медицина» Хірургія 3 роки
222 «Медицина» Отоларингологія 2 роки

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної.

Освітня частина інтернатури проводиться в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів-інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за один рік навчання та розраховується прапорційно до тривалості підготовки в інтернатурі.

Практична частина інтернатури проводиться на базах стажування лікарів-інтернів. Тривалість практичної частини інтернатури визначається програмою підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю. Для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов’язковим. Зарахування до інтернатури проводиться протягом липня місяця. Початок навчання в інтернатурі з 01 серпня 2024 р.

Графік навчального процесу в освітній частині для лікарів-інтернів на 2024 навчальний рік.

Порядок зарахування в інтернатуру випускників, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб: