Кафедра анатомії, фізіології та патології

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Рябуха Ольга Іллівна

Автор та співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7-ми навчальних посібників, 10-ти авторських свідоцтв, 1-го патенту на винахід

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Рябуха Ольга Іллівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Регеда Михайло Степанович – доктор медичних наук, професор

Фурдичко Любомир Орестович – доктор медичних наук, старший дослідник

Березнякова Алла Іллівна – доктор медичних наук, професор

Регеда-Фурдичко Мар’яна Михайлівна – кандидат медичних наук, в.о.доцента

Джулай Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук

Найда Анатолій Іванович  – кандидат медичних наук, доцент

Храбко Мар’яна Іванівна – кандидат біологічних наук

Бобрьонок Віолета Геннадіївна – асистент

Мавко Мирослава Василівна –  асистент

Квасневська Іванна Ігорівна – асистент

Ковальчук Анна Василівна – асистент

Контакти

   olha.ryabukha@medinstytut.lviv.ua 

   032 239 37 37

Перелік нормативних дисциплін ти їх силабуси
 • Анатомія людини
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Медичне правознавство
 • Патологічна фізіологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Секційний курс
 • Судова медицина (стоматологія)
 • Судова медицина і медичне правознавство
 • Фізична реабілітація та спортивна медицина
 • Фізіологія
Наукова робота

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів