Кафедра анатомії, фізіології та патології

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Рябуха Ольга Іллівна

Автор та співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7-ми навчальних посібників, 10-ти авторських свідоцтв, 1-го патенту на винахід

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Рябуха Ольга Іллівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Регеда Михайло Степанович – доктор медичних наук, професор

Фурдичко Любомир Орестович – доктор медичних наук, старший дослідник

Березнякова Алла Іллівна – доктор медичних наук, професор

Регеда-Фурдичко Мар’яна Михайлівна – кандидат медичних наук, в.о.доцента

Джулай Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук

Найда Анатолій Іванович  – кандидат медичних наук, доцент

Храбко Мар’яна Іванівна – кандидат біологічних наук

Бобрьонок Віолета Геннадіївна – асистент

Мавко Мирослава Василівна –  асистент

Квасневська Іванна Ігорівна – асистент

Ковальчук Анна Василівна – асистент

Контакти

   olha.ryabukha@medinstytut.lviv.ua 

   032 239 37 37

Перелік нормативних дисциплін
  • Анатомія людини
  • Анатомія та фізіологія людини
  • Медичне право України
  • Патологічна фізіологія
  • Патоморфологія
  • Секційний курс
  • Судова медицина (стоматологія)
  • Судова медицина і медичне правознавство
  • Фізіологія
Наукова робота

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

e

Тематичні плани

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Якщо у нашому інфо-центрі Ви не знайшли потрібної інформаціії, або вважаєте її неповною надішліть запит на адресу

 lmi@medinstytut.lviv.ua

Інформація оновлюється!