Кафедра анатомії, фізіології та патології

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Рябуха Ольга Іллівна

Автор та співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7-ми навчальних посібників, 10-ти авторських свідоцтв, 1-го патенту на винахід

Контакти

   olha.ryabukha@medinstytut.lviv.ua 

   032 239 37 37

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Рябуха Ольга Іллівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Регеда Михайло Степанович – доктор медичних наук, професор

Фурдичко Любомир Орестович – проректор з розвитку освіти та інновацій, доктор медичних наук, старший дослідник

Березнякова Алла Іллівна – доктор медичних наук, професор

Регеда-Фурдичко Мар’яна Михайлівна – доктор медичних наук, в.о.доцента

Джулай Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук

Найда Анатолій Іванович  – кандидат медичних наук, доцент

Храбко Мар’яна Іванівна – кандидат біолологічних наук

Стадник Олег Євгенович – кандидат медичних наук, доцент

Бобрьонок Віолета Геннадіївна – асистент

Квасневська Іванна Ігорівна – асистент

Равчак Оксана Юрієвна ­– асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік нормативних дисциплін
 • Анатомія людини
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Медичне право України
 • Патологічна фізіологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Секційний курс
 • Судова медицина (стоматологія)
 • Судова медицина
 • Фізіологія
 • Фізіологія людини
 • Фізіологія рухової активності
Наукова робота

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЛМІ, ХМАПО ТА ЕСТОНСЬКИМ НАУКОВИМ ВИДАВНИЦТВОМ SSP OÜ, ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЛМІ, ХМАПО ТА ЕСТОНСЬКИМ НАУКОВИМ ВИДАВНИЦТВОМ SSP OÜ, ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

       За дорученням генерального директора Львівського медичного інститут (ЛМІ), д.м.н., в.о. проф. Гайдучка І.Г., 12.05.2022 проведено...

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Щодо звернень  медичних працівників, які на період війни вимушені покинути Україну та планують тимчасово працевлаштуватися на работу за спеціальністю в інших...