Кафедра анатомії, фізіології та патології

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Рябуха Ольга Іллівна

Автор та співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7-ми навчальних посібників, 10-ти авторських свідоцтв, 1-го патенту на винахід

Контакти

   olha.ryabukha@medinstytut.lviv.ua 

   032 239 37 37

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Рябуха Ольга Іллівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Регеда Михайло Степанович – доктор медичних наук, професор

Фурдичко Любомир Орестович – проректор з розвитку освіти та інновацій, доктор медичних наук, старший дослідник

Березнякова Алла Іллівна – доктор медичних наук, професор

Регеда-Фурдичко Мар’яна Михайлівна – доктор медичних наук, доцент

Джулай Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук

Найда Анатолій Іванович  – кандидат медичних наук, доцент

Храбко Мар’яна Іванівна – кандидат біолологічних наук

Стадник Олег Євгенович – кандидат медичних наук, доцент

Бобрьонок Віолета Геннадіївна – асистент

Квасневська Іванна Ігорівна – асистент

Равчак Оксана Юрієвна ­– асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік нормативних дисциплін
 • Анатомія людини
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Медичне право України
 • Патологічна фізіологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Секційний курс
 • Судова медицина (стоматологія)
 • Судова медицина
 • Фізіологія
 • Фізіологія людини
 • Фізіологія рухової активності
Наукова робота

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

До уваги вступників

До уваги вступників

  31.08.2023 р. (четвер) о 13 00 год. відбудеться зустріч вступників 2023/2024 н.р. з адміністрацією університету щодо організації навчального процесу....