Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин

Завідувач кафедри – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Соронович Ігор Іванович

Положення про кафедру

Контакти

  ihor.soronovych@medinstytut.lviv.ua

  067 67 04 147
  050 35 86 743

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент

Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Стець Роман Віталійович – кандидат медичних наук

Кузьмицька Алла Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук

Бокшан Єлизавета Василівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Левицька Ганна Василівна – кандидат юридичних наук, доцент

Бокшан Ірина Іванівна – асистент

Дем’янчук Станіслав Олегович – асистент

Журомська Руслана Євгенівна – асистент

Лемеха Юстина Романівна – асистент

Соколюк Тетяна Володимиріна – кандидат фармацевтичних наук

Фармага Віра Ігорівна – асистент

Грицан Валентина Ігорівна – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Вступ у фармацію
 • Етика та деонтологія в фармації
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Курс за вибором (Побічна дія ліків)
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Фармакологія
 • Клінічна фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Курс за вибором (Етичні проблеми у фармації)
 • Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією
 • Курс за вибором (Основи клінічної медицини)
 • Курс за вибором (Основи поведінки споживача у фармації)
 • Курс за вибором (Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків)
 • Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • Фармакоекономіка
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Соціальна фармація
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі
 • Аналіз нових синтезованих сполук
Виховна робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо, зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

e

Тематичні плани

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Міжнародний науково-практичний форум #ВрятуйКінцівку. Фаза 1. Наслідки війни.

Міжнародний науково-практичний форум #ВрятуйКінцівку. Фаза 1. Наслідки війни.

Шановні лікарі! Просимо Вас долучитись до Форуму як глядачів та спікерів! Науковий керівник Форуму: Анкін М. Л. професор, завідувач кафедри ортопедії та...