Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин

Завідувач кафедри – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Соронович Ігор Іванович

 

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент

Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Дасюк Євгеній-Роман Васильович – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Стець Роман Віталійович – кандидат медичних наук

Гнідець Володимир Іванович – кандидат фармацевтичних наук

Кузьмицька Алла Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук

Якубич Володимир Йосифович – кандидат хімічних наук, доцент

Хоменко Олена Ігорівна – кандидат хімічних наук

Соколюк Тетяна Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук

Дем’янчук Станіслав Олегович   – асистент

Журомська Руслана Євгенівна – асистент

Лемеха Юстина Романівна – асистент

Фармага Віра Ігорівна – асистент

Контакти

  ihor.soronovych@medinstytut.lviv.ua

  067 67 04 147
  050 35 86 743

Перелік дисциплін
 • Біофармація
 • Виробнича практика з фармацевтичної хімії
 • Виробнича практика зі спеціалізації
 • Вступ у фармацію
 • Етика та деонтологія в фармації
 • Клінічна фармація
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство
 • Навчальна практика з клінічної фармації
 • Навчальна практика з фармакогнозії
 • Патентознавство
 • Ресурствознавство лікарських рослин
 • Спеціалізація за вибором
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Токсикологічна хімія
 • Фармакогнозія
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Фармацевтичне правознавство
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі
 • Аналіз нових синтезованих сполук
Виховна робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо, зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів