Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин

Завідувач кафедри – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Соронович Ігор Іванович

 

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент

Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Дасюк Євгеній-Роман Васильович – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Стець Роман Віталійович – кандидат медичних наук

Гнідець Володимир Іванович – кандидат фармацевтичних наук

Кузьмицька Алла Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук

Якубич Володимир Йосифович – кандидат хімічних наук, доцент

Хоменко Олена Ігорівна – кандидат хімічних наук

Соколюк Тетяна Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук

Дем’янчук Станіслав Олегович   – асистент

Журомська Руслана Євгенівна – асистент

Лемеха Юстина Романівна – асистент

Фармага Віра Ігорівна – асистент

Контакти

  ihor.soronovych@medinstytut.lviv.ua

  067 67 04 147
  050 35 86 743

Перелік дисциплін
 • Вступ у фармацію
 • Етика та деонтологія в фармації
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Навчальна практика з фармакогнозії
 • Курс за вибором Побічна дія ліків
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Токсикологічна та судова хімія
 • Лікарська токсикологія
 • Фармакогнозія
 • Фармакологія
 • Клінічна фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Курс за вибором Етичні проблеми у фармації
 • Виробнича практика із спеціалізації
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі
 • Аналіз нових синтезованих сполук
Виховна робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо, зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

e

Тематичні плани

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Якщо у нашому інфоцентрі Ви не знайшли потрібної інформаціії, або вважаєте її неповною надішліть запит на адресу

lmi@medinstytut.lviv.ua

Інформація оновлюється!