Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин

Завідувач кафедри – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Соронович Ігор Іванович

Положення про кафедру

Контакти

  ihor.soronovych@medinstytut.lviv.ua

  067 67 04 147
  050 35 86 743

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент

Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Стець Роман Віталійович – кандидат медичних наук

Кузьмицька Алла Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук

Бокшан Єлизавета Василівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Левицька Ганна Василівна – кандидат юридичних наук, доцент

Бокшан Ірина Іванівна – асистент

Дем’янчук Станіслав Олегович – асистент

Журомська Руслана Євгенівна – асистент

Лемеха Юстина Романівна – асистент

Соколюк Тетяна Володимиріна – кандидат фармацевтичних наук

Фармага Віра Ігорівна – асистент

Грицан Валентина Ігорівна – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Вступ у фармацію
 • Етика та деонтологія в фармації
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Курс за вибором (Побічна дія ліків)
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Фармакологія
 • Клінічна фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Курс за вибором (Етичні проблеми у фармації)
 • Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією
 • Курс за вибором (Основи клінічної медицини)
 • Курс за вибором (Основи поведінки споживача у фармації)
 • Курс за вибором (Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків)
 • Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • Фармакоекономіка
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Соціальна фармація
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі
 • Аналіз нових синтезованих сполук
Виховна робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо, зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

e

Тематичні плани

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року. Програма реалізується на базі: Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, у Варшаві....