Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин

Завідувач кафедри – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Голота Сергій Миколайович

Контакти

 

  067 67 04 147
050 35 86 743

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Голота Сергій Миколайович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент

Соколюк Тетяна Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент

Стець Роман Віталійович – кандидат медичних наук

Ватуня Галина Володимирівна– асистент

Грицан Валентина Ігорівна – асистент

Лемеха Юстина Романівна – асистент

Лялько Олександр Олександрович – асистент

Перец Рената Михайлівна – асистент

Продан Алла Михайлівна – асистент

Фармага Віра Ігорівна – асистент

Швед Анна Зіновіївна – асистент

m

Портфоліо викладачів

w

Анкетування НПП

Перелік дисциплін
 • Вступ у фармацію
 • Етика та деонтологія в фармації
 • Клінічна фармакологія
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Соціальна фармація
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Фармакоекономіка
 • Фармакологія
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • Курс за вибором (Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією)
 • Курс за вибором (Основи клінічної медицини)
 • Курс за вибором (Основи поведінки споживача у фармації)
 • Курс за вибором (Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків)
 • Курс за вибором (Побічна дія ліків)
 • Курс за вибором (Основи економіки)
 • Курс за вибором (Етичні проблеми у фармації)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі
 • Аналіз нових синтезованих сполук
Виховна робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо, зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Керівництво та колектив Вищого навчального закладу "Львівський медичний університет" щиро висловлюють свої глибокі співчуття завідувачу кафедри хірургічної...