Кафедра фізико – хімічних дисциплін

Завідувач кафедри – кандидат хімічних наук, доцент

Пиріг Ігор Юрійович

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць у тому числі 11 навчальних посібників та підручників

Контакти

   ihor.pyrih@medinstytut.lviv.ua 

  032 239 37 37

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Пиріг Ігор Юрієвич – завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент

Мусій Роман Степанович –доктор фізико-математичних наук, професор

Семенишин Дарія Іванівна – доктор хімічних наук, професор

Думанчук Наталя Ярославівна – кандидат біологічних наук

Лема Алла Олексіївна – кандидат хімічних наук

Фартушок Надія Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент

Ткачук Любов Іванівна – кандидат хімічних наук

Хоменко Олена Ігорівна – кандидат хімічних наук

Олійник Ірина Ярославівна  – кандидат фізико – математичних наук

Прокіп Володимир Михайлович  – кандидат фізико-математичних наук, ст. наук. сп.

Сайчук Михайло Трохимович – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Аналітична хімія
 • Біологічна хімія
 • Біоорганічна та біологічна хімія
 • Загальна і неорганічна хімія
 • Медична хімія
 • Органічна хімія
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • Вища математика і статистика
 • Інформаційні технології у фармації
 • Комп’ютерне моделювання у фармації
 • Медична інформатика
 • Медична та біологічна фізика
 • Курс за вибором (Основи хімічної метрології)
 • Сучасні інформаційні та комп’ютерні технології
 • Загальна біологічна хімія та хімія рухової активності
Наукова робота
Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:
 • дослідження мікро- та нанокомпозитів гібридних матеріалів як активних елементів хемо- та біосенсорів
 • дослідження біохімічних порушень при цукровому діабеті та злоякісних новоутвореннях
 • математичні моделі і методи термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів (ЕМП)
 • методика викладання біофізики, вищої математики та інформатики
 • енергетичні характеристики сироватки крові
Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЛМІ, ХМАПО ТА ЕСТОНСЬКИМ НАУКОВИМ ВИДАВНИЦТВОМ SSP OÜ, ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЛМІ, ХМАПО ТА ЕСТОНСЬКИМ НАУКОВИМ ВИДАВНИЦТВОМ SSP OÜ, ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

       За дорученням генерального директора Львівського медичного інститут (ЛМІ), д.м.н., в.о. проф. Гайдучка І.Г., 12.05.2022 проведено...

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Щодо звернень  медичних працівників, які на період війни вимушені покинути Україну та планують тимчасово працевлаштуватися на работу за спеціальністю в інших...