Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент

Пилипів Ольга Григорівна 

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10-ти навчальних посібників та 2-х підручників

Контакти

  olha.pylypiv@medinstytut.lviv.ua

   032 239 37 37

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Пилипів Ольга Григорівна – завідувачка кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Колісник – Гуменюк Юлія Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент

Петрушенко Оксана Петрівна – доктор філософських наук, доцент

Стечак Галина Михайлівна ­– кандидат педагогічних наук, доцент

Цюра Світлана Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Боровець Тарас Євгенійович – доктор філософії з галузі «Гуманітарні науки»

Дорош Наталія Василівна ­– асистент

Сапса Наталія Богданівна – асистент

Халавка Оксана Анатоліївна – асистент

Цигилик-Копцюх Оксана Олегівна – асистент

Ціцюра Ігор Зіновійович – асистент

Шега Дарія Григорівна – асистент

m

Портфоліо викладачів

w

Анкетування НПП

Перелік дисциплін
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Латинська мова
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська мова (як іноземна)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням), основи діловодства та риторики
 • Філософія
 • Філософія з основами соціології та політології
 • Курс за вибором (Основи педагогіки.
 • Основи психології)
 • Курс за вибором (Основи соціальної психології)
 • Курс за вибором (Релігієзнавство.
 • Основи християнської етики)
 • Курс за вибором (Психологія спілкування)
 • Курс за вибором (Тренінг спілкування)
 • Курс за вибором (Основи економіки)
 • Курс за вибором (Іноземна мова (за професійним спрямуванням))
 • Курс за вибором (Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки)
 • Курс за вибором (Основи біоетики та біобезпеки)
 • Курс за вибором (Cоціологія та медична соціологія)
 • Курс за вибором (Академічна доброчесність)
 • Курс за вибором (Націологія та здоров’я нації)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• термінологія, медична термінологія; латинська фразеологія; методика викладання латинської та іноземних мов
• педагогіка і психологія професійної освіти; дидактика вищої школи
• філософські проблеми утопічної свідомості
• релігійні цінності християнства у контексті міжкультурних комунікацій ХХ століття
• політичні ідеології

Виховна робота

Головним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної, морально-естетичної, фізичної та екологічної культури, виховання цілісної і гармонійної особистості, громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є християнські та загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці. Ми свідомі того, що у ХХІ ст. від якості навчання та виховання залежить подальший розвиток суспільства, тому викладачі кафедри намагаються  робити максимальний внесок у виховання молодого покоління.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Керівництво та колектив Вищого навчального закладу "Львівський медичний університет" щиро висловлюють свої глибокі співчуття завідувачу кафедри хірургічної...