Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент

Пилипів Ольга Григорівна 

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10-ти навчальних посібників та 2-х підручників

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Пилипів Ольга Григорівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Боровець Тарас Євгенович  – доктор теології

Петрушенко Оксана Петрівна – доктор філософських наук, доцент

Стечак Галина Михайлівна – кандидат  педагогічних наук

Цюра Світлана Богданівна – кандидат  педагогічних наук, доцент

Майданюк Валерій Миколайович – кандидат політичних наук

Демедюк Марина Валентинівна – кандидат філологічних наук, асистент

Вантух Оксана Миколаївна – асистент

Сапса Наталія Богданівна – асистент

Дуда Марія Степанівна – асистент

Халавка Оксана Анатоліївна – асистент

Шега Дарія Григорівна – асистент

Киван-Мультан Наталія Володимирівна – асистент

Контакти

  olha.pylypiv@medinstytut.lviv.ua

   032 239 37 37

Перелік дисциплін
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки

 • Іноземна мова

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Історія України та української культури

 • Курс за вибором. Основи психології. Основи педагогіки

 • Курс за вибором. Основи соціальної психології

 • Курс за вибором. Основи християнської етики і моралі

 • Курс за вибором. Психологія спілкування

 • Курс за вибором. Релігієзнавство

 • Курс за вибором. Тренінг спілкування

 • Латинська мова

 • Латинська мова та медична термінологія

 • Основи біоетики та біобезпеки

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Українська мова (як іноземна)

 • Фізичне виховання

 • Філософія

Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• термінологія, медична термінологія; латинська фразеологія; методика викладання латинської та іноземних мов
• педагогіка і психологія професійної освіти; дидактика вищої школи
• філософські проблеми утопічної свідомості
• релігійні цінності християнства у контексті міжкультурних комунікацій ХХ століття
• політичні ідеології

Виховна робота

Головним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної, морально-естетичної, фізичної та екологічної культури, виховання цілісної і гармонійної особистості, громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є християнські та загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці. Ми свідомі того, що у ХХІ ст. від якості навчання та виховання залежить подальший розвиток суспільства, тому викладачі кафедри намагаються  робити максимальний внесок у виховання молодого покоління.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів