Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент

Пилипів Ольга Григорівна 

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10-ти навчальних посібників та 2-х підручників

Контакти

  olha.pylypiv@medinstytut.lviv.ua

   032 239 37 37

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Пилипів Ольга Григорівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Боровець Тарас Євгенович  – доктор теологічних наук

Петрушенко Оксана Петрівна – доктор філософських наук, доцент

Стечак Галина Михайлівна – кандидат  педагогічних наук

Цюра Світлана Богданівна – кандидат  педагогічних наук, доцент

Колісник – Гуменюк Юлія Ігорівна – доктор  педагогічних наук, доцент

Демедюк Марина Валентинівна – кандидат філологічних наук, асистент

Сапса Наталія Богданівна – асистент

Халавка Оксана Анатоліївна – асистент

Шега Дарія Григорівна – асистент

Киван-Мультан Наталія Володимирівна – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Курс за вибором (Основи педагогіки. Основи психології)
 • Курс за вибором (Основи соціальної психології)
 • Курс за вибором (Основи християнської етики)
 • Курс за вибором (Психологія спілкування)
 • Курс за вибором (Релігієзнавство)
 • Курс за вибором (Тренінг спілкування)
 • Курс за вибором (Основи економіки)
 • Курс за вибором (Іноземна мова (за професійним спрямуванням))
 • Латинська мова
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська мова (як іноземна)
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Філософія з основами соціології та політології
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• термінологія, медична термінологія; латинська фразеологія; методика викладання латинської та іноземних мов
• педагогіка і психологія професійної освіти; дидактика вищої школи
• філософські проблеми утопічної свідомості
• релігійні цінності християнства у контексті міжкультурних комунікацій ХХ століття
• політичні ідеології

Виховна робота

Головним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної, морально-естетичної, фізичної та екологічної культури, виховання цілісної і гармонійної особистості, громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є християнські та загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці. Ми свідомі того, що у ХХІ ст. від якості навчання та виховання залежить подальший розвиток суспільства, тому викладачі кафедри намагаються  робити максимальний внесок у виховання молодого покоління.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року. Програма реалізується на базі: Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, у Варшаві....