Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент

Пилипів Ольга Григорівна 

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10-ти навчальних посібників та 2-х підручників

Контакти

  olha.pylypiv@medinstytut.lviv.ua

   032 239 37 37

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Пилипів Ольга Григорівна – завідувачка кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Колісник – Гуменюк Юлія Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент

Петрушенко Оксана Петрівна – доктор філософських наук, доцент

Стечак Галина Михайлівна ­– кандидат педагогічних наук, доцент

Цюра Світлана Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Боровець Тарас Євгенійович – доктор філософії з галузі «Гуманітарні науки»

Дорош Наталія Василівна ­– асистент

Сапса Наталія Богданівна – асистент

Халавка Оксана Анатоліївна – асистент

Цигилик-Копцюх Оксана Олегівна – асистент

Ціцюра Ігор Зіновійович – асистент

Шега Дарія Григорівна – асистент

m

Портфоліо викладачів

w

Анкетування НПП

Перелік дисциплін
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Латинська мова
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська мова (як іноземна)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням), основи діловодства та риторики
 • Філософія
 • Філософія з основами соціології та політології
 • Курс за вибором (Основи педагогіки.
 • Основи психології)
 • Курс за вибором (Основи соціальної психології)
 • Курс за вибором (Релігієзнавство.
 • Основи християнської етики)
 • Курс за вибором (Психологія спілкування)
 • Курс за вибором (Тренінг спілкування)
 • Курс за вибором (Основи економіки)
 • Курс за вибором (Іноземна мова (за професійним спрямуванням))
 • Курс за вибором (Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки)
 • Курс за вибором (Основи біоетики та біобезпеки)
 • Курс за вибором (Cоціологія та медична соціологія)
 • Курс за вибором (Академічна доброчесність)
 • Курс за вибором (Націологія та здоров’я нації)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• термінологія, медична термінологія; латинська фразеологія; методика викладання латинської та іноземних мов
• педагогіка і психологія професійної освіти; дидактика вищої школи
• філософські проблеми утопічної свідомості
• релігійні цінності християнства у контексті міжкультурних комунікацій ХХ століття
• політичні ідеології

Виховна робота

Головним завданням кафедри є формування у студентів світоглядної, морально-естетичної, фізичної та екологічної культури, виховання цілісної і гармонійної особистості, громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є християнські та загальнодержавні цінності, висока фахова підготовка, конкурентоспроможність на ринку праці. Ми свідомі того, що у ХХІ ст. від якості навчання та виховання залежить подальший розвиток суспільства, тому викладачі кафедри намагаються  робити максимальний внесок у виховання молодого покоління.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Ознайомча екскурсія в реабілітаційний центр Unbroken для студентів 1 курсу медичного факультету ЛМУ

Ознайомча екскурсія в реабілітаційний центр Unbroken для студентів 1 курсу медичного факультету ЛМУ

Національний реабілітаційний центр “Незламні“ (“Unbroken”) - це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну...

Практичний тренінг “Види рентгенологічних методів обстеження” для студентів другого курсу медичного факультету ЛМУ

Практичний тренінг "Види рентгенологічних методів обстеження" для студентів другого курсу медичного факультету ЛМУ був успішно проведений завдяки великому...