Кафедра хірургічної стоматології

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Бунь Юрій Миколайович

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, 18-ти державних патентів, вища лікарська категорія, є Головою ГО «Спілка стоматологів України», членом асоціації стоматологів України.

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Бунь Юрій Миколайович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Ломницький Ігор Ярославович – доктор медичних наук, професор

Корнієнко Григорій Ілліч – кандидат медичних наук, доцент

Федорів Ольга Тимофіївна – кандидат медичних наук, доцент

Винарчук-Патерега Віра Василівна – кандидат медичних наук, доцент

Мокрик Олег Ярославович – кандидат медичних наук, доцент

Пеерега Надія Ігорівна  – кандидат медичних наук

Сорока Соломія Іванівна – асистент

Контакти

  032-239-37-04

Перелік дисциплін
  • Виробнича практика (лікарська ІV курс)
  • Основи стоматології
  • Хірургічна стоматологія
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• удосконалення методів знечулення щелепно-лицевої ділянки;
• удосконалення лікування набутих ушкоджень і дефектів тканин щелепно-лицевої ділянки;
• оптимізація консолідації переломів нижньої щелепи;
• сучасна діагностика та лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки;
• профілактика утворення патологічних рубців.

Виховна робота

Студенти та професорсько-викладацький склад кафедри за звітній період є активними учасниками науково-практичних конференцій вітчизняних та зарубіжних. Працівники кафедри активно обговорюють проблеми надання фахової стоматологічної допомоги хірургічного профілю учасникам бо отих дій на сході України. Пропагується та стимулюється активна участь студентів ВУЗу у цих процесах. На кафедрі регулярно проводяться дискусійні круглі столи з обговорення проблем, що виникають у військовослужбовців стоматологічного профілю хірургічної патології. На кафедрі проводяться регулярні зустрічі з учасниками бойових дій на сході України, з метою, як патріотичного виховання, так і з метою ознайомлення студентів з об’ємом надання стоматологічної допомоги хірургічного профілю учасникам бойових дій в умовах війни. Завдяки роботі професорсько-викладацького складу кафедри серед студентства підтримується патріотично-волонтерський рух, спрямований на надання медичної стоматологічної допомоги учасникам бойових дій на сході України.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Портфоліо викладачів

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів