Кафедра хірургії

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Ковалишин Орися Анатоліївна

 

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Ковалишин Орися Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Переста Юрій Юрійович – доктор медичних наук, професор

Жуковський Володимир Степанович – кандидат медичних наук, доцент

Кордонець Ірина Гаврилівна – кандидат медичних наук, доцент

Серафин Юрій Ярославович – кандидат медичних наук

Мельников Аркадій Васильович – кандидат медичний наук, доцент

Рацин Іван Михайлович – кандидат медичних наук

Цимар Андрій Васильович – кандидат медичних наук, доцент

Циснецький В’ячеслав Васильович – кандидат медичних наук, доцент

Чуловський Ярослав Богданович – асистент

Гарбарчук Зоряна Ігорівна – асистент

Косован Надія Євстахіївна – асистент

Сидорик Наталія Степанівна – асистент

Паньків Мар’яна Володимирівна – асистент

Півень Олег Іванович – асистент

Гуринович Євген Олександрович – асистент

Контакти

  orysia.kovalyshyn@medinstytut.lviv.ua 

  067-67-01-035

          050-35-86-753

Перелік нормативних дисциплін
 • Загальна хірургія

 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія

 • Курс за вибором Деонтологія з медицині

 • Курс за вибором Професійна етика та деонтологія

 • Офтальмологія

 • Травматологія та ортопедія

 • Урологія

 • Хірургія

 • Акушерство

 • Акушерство та гінекологія

 • Анестезіологія та інтенсивна терапія

 • Догляд за хворими (практика)

 • Нейрохірургія

 • Оториноларингологія

 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

 • Сестринська практика

Наукова робота

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів