Кафедра хірургії

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Ковалишин Орися Анатоліївна

Контакти

  orysia.kovalyshyn@medinstytut.lviv.ua 

  067-67-01-035

          050-35-86-753

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Ковалишин Орися Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Переста Юрій Юрійович – доктор медичних наук, професор

Ващук Всеволод Васильович – кандидат медичних наук, доцент

Кирик Тарас Петрович – кандидат медичних наук, доцент

Жуковський Володимир Степанович – кандидат медичних наук, доцент

Кордонець Ірина Гаврилівна – кандидат медичних наук, доцент

Серафин Юрій Ярославович – кандидат медичних наук

Мельников Аркадій Васильович – кандидат медичний наук, доцент

Рацин Іван Михайлович – кандидат медичних наук

Костя Анна Василівна – кандидат медичних наук

Цимар Андрій Васильович – кандидат медичних наук, доцент

Циснецький В’ячеслав Васильович – кандидат медичних наук, доцент

Галун Микола Михайлович – кандидат медичних наук, доцент

Косован Надія Євстахіївна – асистент

Паньків Мар’яна Володимирівна – асистент

Півень Олег Іванович – асистент

 

w

Анкетування НПП

Перелік нормативних дисциплін
 • Загальна хірургія
 • Курс за вибором (Деонтологія в медицині)
 • Офтальмологія
 • Травматологія та ортопедія
 • Урологія
 • Хірургія
 • Акушерство
 • Акушерство і гінекологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Догляд за хворими (практика)
 • Нейрохірургія
 • Оториноларингологія
 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
 • Курс за вибором (Сестринська практика)
 • Курс за вибором (Актуальні питання нефрології)
 • Курс за вибором (Основи сексології та сексопатології)
Наукова робота

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини