Кафедра медичної біології, мікробіології, гістології

Завідувачка кафедри – кандидат біологічних наук

Баїк Оксана Львівна

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць

Контакти

   oksana.baik@medinstytut.lviv.ua 

   032 239 37 37

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Баїк Оксана Львівна – завідувачка кафедри, кандидат біологічних наук, ст. наук. сп.

Панкевич Леся Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

Тополенко Тетяна Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент

Верхоляк Наталія Степанівна – кандидат біологічних наук, асистент

Всяка Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент

Коваль Оксана – кандидат біологічних наук, асистент

Сушко Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, асистент

Храбко Мар’яна Іванівна – кандидат біолологічних наук, асистент

Бондар Віктор Володимирович – асистент ­

Масна Олександра Ярославівна – асистент

Павлів Тетяна Володимирівна – асистент

m

Портфоліо викладачів

w

Анкетування НПП

Перелік дисциплін
 • Біологія з основами генетики
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Медична біологія
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Медична генетика
 • Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Курс за вибором (Епідеміологія)
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Фармацевтична ботаніка
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Медична біологія та паразитологія. Клінічні аспекти застосування сучасних досягнень медичної біології та паразитології під час викладання дисципліни.
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Визначення головних детермінант формування ендемічних територій, пов’язаних з резистентністю рикетсій.
 • Гістологія, цитологія та ембріологія людини. Лектино-та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і тканин.
 • Сучасні методи дослідження генетики людини

Виховна робота

Основним завданням кафедри є формування у студентів професійних якостей майбутнього лікаря як людини та особистості, їх національної свідомості та чіткої громадянської позиції, успадкування духовних надбань українського народу, розвиток творчих здібностей, що пов҆҆язано з опануванням теоретичних знань та практичних навичок у галузі медицини,  спрямованих на боротьбу з соціально-значущими захворюваннями та пропаганду здорового способу життя.

✨Day with histology✨ або як проходять пари з гістології у нашому Вищому приватному навчальному закладі “Львівський медичний університет” разом з студентами 1 курсу 1 групи стоматологічного факультет
Тема заняття: «Поняття про тканини. Класифікація тканин. Епітеліальні тканини. Залози»
Викладачка: Тетяна ПАВЛІВ
#стоматологія#студенти#навчання#гістологія

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Співчуття завідувачу кафедри хірургічної стоматології,к. мед. н., доценту Юрію Миколайовичу Буню у зв’язку з втратою його батька.

Керівництво та колектив Вищого навчального закладу "Львівський медичний університет" щиро висловлюють свої глибокі співчуття завідувачу кафедри хірургічної...