Кафедра медичної біології, мікробіології, гістології

Завідувачка кафедри – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Баїк Оксана Львівна

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць

Контакти

   oksana.baik@medinstytut.lviv.ua 

   032 239 37 37

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Баїк Оксана Львівна – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, ст. наук. сп.

Всяка Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук

Панкевич Леся Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

Струбіцька Тамара Володимирівна – кандидат біологічних наук

Дудок Василь Васильович– кандидат медичних наук, доцент

Шикула Христина Юріївна – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Біологія з основами генетики
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Епідеміологія
 • Медична біологія
 • Медична генетика
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Фармацевтична ботаніка
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Курс за вибором (Епідеміологія хвороб)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Медична біологія та паразитологія. Клінічні аспекти застосування сучасних досягнень медичної біології та паразитології під час викладання дисципліни.
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Визначення головних детермінант формування ендемічних територій, пов’язаних з резистентністю рикетсій.
 • Гістологія, цитологія та ембріологія людини. Лектино-та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і тканин.
 • Сучасні методи дослідження генетики людини

Виховна робота

Основним завданням кафедри є формування у студентів професійних якостей майбутнього лікаря як людини та особистості, їх національної свідомості та чіткої громадянської позиції, успадкування духовних надбань українського народу, розвиток творчих здібностей, що пов҆҆язано з опануванням теоретичних знань та практичних навичок у галузі медицини,  спрямованих на боротьбу з соціально-значущими захворюваннями та пропаганду здорового способу життя.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року. Програма реалізується на базі: Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, у Варшаві....