Кафедра медичної біології, мікробіології, гістології

Завідувачка кафедри – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Баїк Оксана Львівна

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць

Контакти

   oksana.baik@medinstytut.lviv.ua 

   032 239 37 37

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Баїк Оксана Львівна – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, ст. наук. сп.

Всяка Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук

Панкевич Леся Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

Струбіцька Тамара Володимирівна – кандидат біологічних наук

Дудок Василь Васильович– кандидат медичних наук, доцент

Шикула Христина Юріївна – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Біологія з основами генетики
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Епідеміологія
 • Медична біологія
 • Медична генетика
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Фармацевтична ботаніка
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Курс за вибором (Епідеміологія хвороб)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Медична біологія та паразитологія. Клінічні аспекти застосування сучасних досягнень медичної біології та паразитології під час викладання дисципліни.
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Визначення головних детермінант формування ендемічних територій, пов’язаних з резистентністю рикетсій.
 • Гістологія, цитологія та ембріологія людини. Лектино-та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і тканин.
 • Сучасні методи дослідження генетики людини

Виховна робота

Основним завданням кафедри є формування у студентів професійних якостей майбутнього лікаря як людини та особистості, їх національної свідомості та чіткої громадянської позиції, успадкування духовних надбань українського народу, розвиток творчих здібностей, що пов҆҆язано з опануванням теоретичних знань та практичних навичок у галузі медицини,  спрямованих на боротьбу з соціально-значущими захворюваннями та пропаганду здорового способу життя.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

До уваги вступників

До уваги вступників

  31.08.2023 р. (четвер) о 13 00 год. відбудеться зустріч вступників 2023/2024 н.р. з адміністрацією університету щодо організації навчального процесу....