Кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації

Завідувач кафедри –  кандидат економічних наук

Байда Богданна Федорівна

 

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Байда Богданна Федорівна – завідувач кафедри, кандидат економічних наук

Шаповалов Валерій Володимирович – доктор фармацевтичних наук., професор

Голейко Дарія Михайлівна – кандидат фармацевтичних наук

Шаповалова Наталія Валентинівна – кандидат фармацевтичних наук

Волчик Юлія Антонівна – кандидат біологічних наук

Чолій Лідія Фролівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Знаєвська Алевтина Дмитрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Ладна Жанна Дмитрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Михайлик Стефанія Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук

 

Контакти

   032 239 37 37

Перелік дисциплін
 • Біофармація
 • Виробнича практика з технології ліків
 • Курс за вибором (Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я)
 • Технологія ліків
 • Організація та економіка фармації
 • Системи якості у фармації
 • Ознайомча практика з ОЕФ
 • Пропедевтична практика з АТЛ
 • Навчальна практика з фармакогнозії
 • Фармакогнозія
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
Наукова робота

НДР «Удосконалення системи обігу ліків під час фармакотерапії на засадах доказової і судової фармації, організації, технології, біофармації та
фармацевтичного права» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Виховна робота

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Якщо у нашому інфоцентрі Ви не знайшли потрібної інформаціії, або вважаєте її неповною надішліть запит на адресу

 lmi@medinstytut.lviv.ua

Інформація онолюється!