Кафедра ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук

Щепанський Федір Йосипович

Автор та співавтор понад 30-ти наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографії, 1 підручника

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Щепанський Федір Йосипович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук

Зубкова Людмила Петрівна – доктор медичних наук, професор

Ступницький Ростислав Миколайович – доктор медичних наук, професор

Олекшій Петро Васильович – кандидат медичних наук

Щепанський Борис Федорович – кандидат медичних наук, асистент

Амізян Артак Азадович – асистент

Контакти

 fedir.shchepanskyi@medinstytut.lviv.ua

  032 239 37 37

Перелік дисциплін
 • Виробнича практика (лікарська ІV курс)
 • Курс за вибором (Матеріалознавство в стоматології)
 • Курс за вибором (Основні технології виготовлення зубних протезів)
 • Курс за вибором (Основи імплантології)
 • Ортопедична стоматологія
 • Пропедевтика ортопедичної стоматології
Наукова робота
Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:
 • рідинне окиснення ненасичених вуглеводнів
 • системний вплив злоякісних пухлин та ендогенної інтоксикації на організм людини
 • основи процесів одержання алкілакрилових мономерів
 • хіміко-токсикологічні дослідження лікарських засобів з групи антидепресантів
 • дослідження структури і функціонування бактеріопланктону у водних об’єктах за умов різноманітного антропогенного впливу

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі ортопедичної стоматології Львівського медичного інституту має такі напрямки:

• підготовка національно свідомої медичної інтелігенції, примноження культурного багажу, який забезпечить значну ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
• виховання майбутніх лікарів авторитетними та високоосвіченими, речниками інтелектуальної, правової, соціально-психологічної, естетичної, медико – профілактичної культури;
• створення умов для вільного та індивідуального розвитку особистості, її загальної культури та мислення, залучення до різних видів творчої діяльності;
• формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в обговоренні освітніх та медичних реформ;
• усвідомлення правових підвалин діяльності лікаря – стоматолога, його громадянським обов’язком, відповідальністю медичного працівника перед суспільством;
• створення умов для прогресивного розвитку студентського самоврядування, виявлення лідерів та організаторів;
• залучення студентів до усіх виховних заходів ЗВО, міста, області.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Портфоліо викладачів

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів