Кафедра педіатрії та соціальної медицини

Завідувач кафедри –  кандидат медичних наук, доцент

Данилишин Надія Іванівна

Автор понад 50 наукових праць та статей, 20 навчально-методичних праць, проводить консультації дітей за скеровуванням лікарів МДКЛ м. Львова та Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Данилишин Надія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Гайдучок Ігор Григорович – кандидат медичних наук, доцент

Галун Микола Михайлович – кандидат медичних наук, доцент

Маненко Алек Костянтинович – доктор медичних наук, професор

Олійник Петро Володимирович – доктор фармацевтичних наук, доцент

Чаплик Віктор Васильович – кандидат медичних наук, доцент

Стець Віталій Романович – доктор медичних наук, професор

Весклярова Уляна Павлівна – асистент

Онищук Юлія Петрівна – асистент

Козова Надія Ярославівна – асистент

Головацька Жанна Євгенівна – асистент

Сидурко Мирослава Мирославівна – асистент

Контакти

   nadiia.danylyshyn@medinstytut.lviv.u

   032 239 37 37

Перелік дисциплін
 • Дитяча хірургія
 • Дитячі інфекції
 • Педіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Пропедевтика педіатрії
 • Хірургія
 • Гігієна та екологія
 • Гігієна у фармації та екологія
 • Екстремальна медицина
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Історія медицини
 • Охорона праці в галузі
 • Охорона праці та охорона праці в галузі
 • Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини
 • Соціальна медицина, громадське здоров’я
 • Соціальна медицина, організація охорони здоров`я, економіка охорони здоров’я
 • Домедична допомога в екстрених ситуаціях
 • Основи організації медичного забезпечення населення і військ
 • Основи медичної статистики
 • Основи раціонального харчування
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Дослідження клініко-імунологічної ефективності ентеросорбційної детоксикації при вірусному гепатиті А у дітей
 • Дослідження особливості клініки, діагностики і лікування найбільш поширених гельмінтозних і паразитарних у дітей
 • Дослідження у галузі гігієни та екології, у тому числі гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин (важких металів, пестицидів) та їх комбінацій в об’єктах навколишнього середовища

Виховна робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо, зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів