Кафедра терапевтичної стоматології

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Різник Світлана Степанівна

 

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Різник Світлана Степанівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Мащенко Ігор Сергійович–  доктор медичних наук, професор

Гриник Богдана Степанівна – кандидат медичних наук, доцент

Кордис Марія Степанівна – кандидат медичних наук

Пиндус Володимир Богданович – кандидат медичних наук, доцент

Маланяк Богдан Русланович – асистент

Контакти

   svitlana.riznyk@medinstytut.lviv.ua 

  032 239 37 37

Перелік дисциплін
  • Виробнича практика (лікарська ІV курс)

  • Виробнича практика (лікарська ІІІ курс)

  • Курс за вибором (Ергономіка в стоматології)

  • Пропедевтика терапевтичної стоматології

  • Терапевтична стоматологія

Наукова робота
Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:
  • Дослідження функціонального стану судин пародонту у хворих на генералізований парадонтит.
  • Клініка пародонтиту у хворих на цукровий діабет.
  • Застосування медикаментозних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Портфоліо викладачів

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів