Кафедра внутрішньої медицини № 1

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор

Федоров Юрій Володимирович

Заслужений працівник освіти України, автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Федоров Юрій Володимирович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Стеценко Григорій Семенович – доктор медичних наук, професор

Ворожбит Богдан Степанович – кандидат медичних наук, доцент

Гельнер Звеніслава Андріївна – кандидат медичних наук, доцент

Добрянський Степан Богданович – кандидат медичних наук

Карпінська Тетяна Георгіївна – кандидат медичних наук, доцент

Король Ганна Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент

Толстяк Ярослав Федорович – кандидат медичних наук

Файник Андрій Федорович – кандидат медичних наук, доцент

Невзгода Анатолій Ананійович – кандидат медичних наук, доцент

Неурова Алла Борисівна – кандидат психологічних наук

Потьомкіна Галина Олександрівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент

Герчаківська Христина Олегівна – асистент

Чемельова Віта Михайлівна – асистент

Контакти

   yurii.fedorov@medinstytut.lviv.ua 

           docilnist@gmail.com

   032 239 37 09

Перелік дисциплін
 • Внутрішня медицина (стоматологічний факультет)
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Курс за вибором Актуальні питання паліативної медицини
 • Курс за вибором Лабораторна діагностика
 • Неврологія
 • Неврологія, в т.ч.нейростоматологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Курс за вибором Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Оздоровчо-рекреаційна рухова активність
 • Ознайомча практика за профілем майбутньої спеціальності
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Діагностика та лікування швидко прогресуючого атеросклерозу та його ускладнень
 • Механізми розвитку, діагностика та лікування клеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця
 • Розробка наукових підходів до діагностики та лікування хворих на аутоімунні хвороби та набуті імунодефіцити

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів