Кафедра внутрішньої медицини № 1

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор

Федоров Юрій Володимирович

Заслужений працівник освіти України, автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

Контакти

   yurii.fedorov@medinstytut.lviv.ua 

           docilnist@gmail.com

   032 239 37 09

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

 

Федоров Юрій Володимирович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Стеценко Григорій Семенович – доктор медичних наук, професор

Гельнер Звеніслава Андріївна – кандидат медичних наук, доцент

Карпінська Тетяна Георгіївна – кандидат медичних наук, доцент

Король Ганна Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент

Толстяк Ярослав Федорович – кандидат медичних наук

Потьомкіна Галина Олександрівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент

Грицай-Маланіч Евеліна Михайлівна –  кандидат медичних наук, доцент

Герчаківська Христина Олегівна – асистент

Чемельова Віта Михайлівна – асистент

Шпак Іванна Юрієвна – асистент

Кирик Оксана Володимирівна ­– асистент

Козій Володимир Іванович – асистент

Чуловський Ярослав Богданович – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Внутрішня медицина (стоматологічний факультет)
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Паліативна медицина
 • Курс за вибором (Лабораторна діагностика)
 • Неврологія
 • Неврологія, в т.ч.нейростоматологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Курс за вибором (Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації)
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Вступ до спеціальності
 • Ознайомча практика за профілем майбутньої спеціальності
 • Біомеханіка та клінічна кінезіологія
 • Курс за вибором (Масаж загальний та самомасаж)
 • Основи кардіології та пульмології
 • Практика з фізичної реабілітації в кардіології та пульмонології
 • Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи
 • Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання
 • Медична психологія
 • Курс за вибором (Вікова анатомія та фізіологія)
 • Курс за вибором (Професійна етика та деонтологія)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Діагностика та лікування швидко прогресуючого атеросклерозу та його ускладнень
 • Механізми розвитку, діагностика та лікування клеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця
 • Розробка наукових підходів до діагностики та лікування хворих на аутоімунні хвороби та набуті імунодефіцити

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

До уваги вступників

До уваги вступників

  31.08.2023 р. (четвер) о 13 00 год. відбудеться зустріч вступників 2023/2024 н.р. з адміністрацією університету щодо організації навчального процесу....