Кафедра внутрішньої медицини № 1

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор

Федоров Юрій Володимирович

Заслужений працівник освіти України, автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

Контакти

   yurii.fedorov@medinstytut.lviv.ua 

           docilnist@gmail.com

   032 239 37 09

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

 

Федоров Юрій Володимирович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Стеценко Григорій Семенович – доктор медичних наук, професор

Гельнер Звеніслава Андріївна – кандидат медичних наук, доцент

Карпінська Тетяна Георгіївна – кандидат медичних наук, доцент

Король Ганна Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент

Толстяк Ярослав Федорович – кандидат медичних наук

Потьомкіна Галина Олександрівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент

Грицай-Маланіч Евеліна Михайлівна –  кандидат медичних наук, доцент

Герчаківська Христина Олегівна – асистент

Чемельова Віта Михайлівна – асистент

Шпак Іванна Юрієвна – асистент

Кирик Оксана Володимирівна ­– асистент

Козій Володимир Іванович – асистент

Чуловський Ярослав Богданович – асистент

w

Анкетування НПП

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
 • Внутрішня медицина (стоматологічний факультет)
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Паліативна медицина
 • Курс за вибором (Лабораторна діагностика)
 • Неврологія
 • Неврологія, в т.ч.нейростоматологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Курс за вибором (Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації)
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Вступ до спеціальності
 • Ознайомча практика за профілем майбутньої спеціальності
 • Біомеханіка та клінічна кінезіологія
 • Курс за вибором (Масаж загальний та самомасаж)
 • Основи кардіології та пульмології
 • Практика з фізичної реабілітації в кардіології та пульмонології
 • Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи
 • Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання
 • Медична психологія
 • Курс за вибором (Вікова анатомія та фізіологія)
 • Курс за вибором (Професійна етика та деонтологія)
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Діагностика та лікування швидко прогресуючого атеросклерозу та його ускладнень
 • Механізми розвитку, діагностика та лікування клеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця
 • Розробка наукових підходів до діагностики та лікування хворих на аутоімунні хвороби та набуті імунодефіцити

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності

Новини

ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЛМІ, ХМАПО ТА ЕСТОНСЬКИМ НАУКОВИМ ВИДАВНИЦТВОМ SSP OÜ, ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ЛМІ, ХМАПО ТА ЕСТОНСЬКИМ НАУКОВИМ ВИДАВНИЦТВОМ SSP OÜ, ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

       За дорученням генерального директора Львівського медичного інститут (ЛМІ), д.м.н., в.о. проф. Гайдучка І.Г., 12.05.2022 проведено...

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Порядок нострифікації диплому, підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про підтвердження\присвоєння лікаря-спеціаліста, отриманих на території України

Щодо звернень  медичних працівників, які на період війни вимушені покинути Україну та планують тимчасово працевлаштуватися на работу за спеціальністю в інших...