Кафедра внутрішньої медицини № 2

Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент

Циснецька Аліна Володимирівна

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Циснецька Аліна Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Фрайт Володимир Михайлович – доктор медичних наук, професор

Дзісь Роман Петрович – доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Дукач Василь Антонович – кандидат медичних наук, доцент

Лерчук Ірина Юріївна – кандидат медичних наук

Савран Володимир Володимирович – кандидат медичних наук

Невзгода Олександр Ананійович – кандидат медичних наук, доцент

Грицай-Маланіч Евеліна Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент

Новосад Мирослава Карпівна – кандидат медичних наук

Процак Ярослав Степанович – асистент

Козій Володимир Іванович – асистент

Пілецька Ірина Ярославівна – асистент

Градик Тетяна Ігорівна – асистент

Контакти

   alina.tsysnetska@medinstytut.lviv.ua 

    032 239 37 09

Перелік дисциплін
 • Виробнича практика (лікарська IV мед.)
 • Виробнича практика (лікарська V мед.)
 • Внутрішня медицина (медичний факультет)
 • Дерматологія, венерологія
 • Ендокринологія
 • Курс за вибором Основи сімейної медицини
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Інфекційні хвороби
 • Курс за вибором Косметична хімія
 • Курс за вибором Основи практичної косметології
 • Курс за вибором Основи клінічної медицини
 • Медична психологія
 • Онкологія
 • Онкологія та радіаційна медицина
 • Професійні хвороби
 • Психіатрія, наркологія
 • Радіологія
 • Фтизіатрія
Наукова робота

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

 • Вивчення впливу деяких фармакологічних засобів (кофеїну, ефедрину) на перебіг гіпертонічної хвороби та показів для їхнього застосування.

 • Опрацювання механізмів формування, лікування та профілактики легеневого серця у хворих на туберкульоз легень.

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів