Львівський медичний інститут та Харківська медична академія післядипломної освіти розвивають співпрацю з навчально-методичної роботи

Вер 17, 2021

Генеральний директор Львівського медичного інституту (ЛМІ, https://medinstytut.lviv.ua/leadership/) к.м.н., доц.  Гайдучок І.Г. приділяє велику увагу розвитку співпраці з Харківською медичною академією післядипломної освіти (ХМАПО, https://med.edu.ua) з навчально-методичної роботи. Так, за ініціативою к.м.н., доц. Гайдучка І.Г. 15.09.2021 відбулася робоча зустріч в.о. ректора ХМАПО д.м.н., проф. Карпенко Володимиром Геннадійовичем з представниками ЛМІ – адвокатом, почесним президентом адвокатського об’єднання «Апофеоз», д.ф.н., проф. Шаповаловим В.В.; співголовою ХVIII науково-практичної конференції – завідувачкою кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації ХМАПО, д.ф.н., проф. Шаповаловою В.О. щодо обговорення наступних питань, які сприяють розвитку міжвузівської співпраці з навчально-методичної роботи, направленої на оптимізацію правовідносин у ланцюзі «лікар-пацієнт-провізор-адвокат», тобто:

– про вакцинацію співробітників ХМАПО та ЛМІ на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-1236-i-vid-29-chervnya-2021-r-677-i130921-954);

– «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», що  введено в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року №369/2021;

– обговорення пропозицій прийнятих за основу, в Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної ради України, до проекту Закону України «Про лікарські засоби» від 09 вересня 2021 (https://iportal.rada.gov.ua/news/novyny/213615.html);

– про поширення співпраці наукових шкіл ЛМІ та ХМАПО із спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;

– про взаємодію студентських товариств та направлення науково-педагогічних кадрів щодо читання відкритих лекцій з ЛМІ до  ХМАПО і навпаки, із ХМАПО до ЛМІ;

– збільшення публікацій наукових статей науковців ХМАПО в наступних журналах, засновниками яких є науковці ЛМІ, що зареєстровані в Україні та країні Європейського Союзу:

-виступи з докладами на  ХVІІІ Мультидисциплінарній науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація», яка відбудеться 18–19 листопада 2021 (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №403 від 24.12.2020) https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zaproshennya.pdf.

Під час обговорення зазначених питань проф. Карпенко В.Г. запропонував, щоб науковці ЛМІ підвищували кваліфікацію на базі ХМАПО, співпрацювали з навчально-методичної роботи з УМС ХМАПО та направляли свої наукові публікації до редакції журналу «Проблеми безперервної медичної освіти та науки» (http://promedosvity.in.ua/?page_id=7&lang=uk), якому надано категорію «Б», наказом МОН України 17.03.2020 № 409 «Список друкованих періодичних видань, які включаються в Перелік наукових професійних видань України».

В свою чергу проф. Шаповалов В.В. відмітив, що журнал має високий рейтинг серед лікарів, але не атестований з фармацевтичних наук, що потребує проведення плідної роботи з докторами фармацевтичних наук та зміни назви. Тому журнал запропоновано назвати «Проблеми безперервної медичної і фармацевтичної освіти та науки». В якості прикладу наведено Міждисциплінарний науково-методичний журнал «Клінічна інформатика і Телемедицина» (http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html), який з вересня 2020 р. включено до Списку друкованих періодичних видань, що включено в Перелік наукових професійних видань України категорії «Б» за спеціальностями «Медицина», «Технології медичної діагностики і лікування» (спеціальності – 222, 224), «Фармація» (спеціальність – 226), «Біологія» (спеціальність – 091), «Біотехнології (спеціальність – 162) і «Біомедична інженерія» (спеціальність – 163).

Співголова ХVІІІ Мультидисциплінарної науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація» проф. Шаповалова В.О. відмітила, що професори та фахівці, що входять до УМС ХМАПО, мають високий рівень підготовки, плідно співпрацюють з професорсько-викладацьким складом кафедр не тільки ХМАПО, а й з провідними вузами України. Разом з тим надають якісну, своєчасну, кваліфіковану допомогу в доброзичливій атмосфері науковцям, лікарям і провізорам практичної ланки. Положення про УМС, кадровий склад (наказ) УМС, функціональні обов’язки фахівців УМС, порядок і процедуру про УМС можна ознайомитись у вільному доступні на сайті ХМАПО, що сприяє високому рівню співпраці під час опрацювання учбово-методичних програм, інструктивно-методичних матеріалів, рецензій, що надають висококваліфіковані спеціалісти тощо.

Підводячи підсумки робочої зустрічі, в.о. ректора ХМАПО д.м.н., проф. Карпенко В.Г. висловив підтримку щодо проведення ХVІІІ Мультидисциплінарної науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація». Цей форум надає можливості науковцям і практичним працівникам обговорити проблемні питання і шляхи їх вирішення, а також запропонувати заходи щодо подальшої реформи сфери охорони здоров’я та фармацевтичної галузі.

15.09.2021

Схожі новини

Новий випуск бюлетеня «Академічна доброчесність» від ресурсу “ОсвітАналітика”

Новий випуск бюлетеня «Академічна доброчесність» від ресурсу “ОсвітАналітика”

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» презентує новий випуск бюлетеня «Академічна доброчесність», підготовлений експертом центру Євгеном Ніколаєвим. Цей випуск...

Додаткове складання іспиту Крок 1, іспиту з англійської мови професійного спрямування та іспиту Крок 2

Додаткове складання іспиту Крок 1, іспиту з англійської мови професійного спрямування та іспиту Крок 2

Повідомляємо, що Центром тестування 26.10.2021 буде проведено додаткове складання іспиту Крок 1, іспиту з англійської мови професійного спрямування та іспиту...

Львівський медичний інститут розвиває співпрацю з ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Львівський медичний інститут розвиває співпрацю з ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Генеральний директор Львівського медичного інституту (ЛМІ https://medinstytut.lviv.ua/leadership/) заслужений працівник освіти України, Лауреат премії ім....

Львівський медичний інститут поглиблює співпрацю з ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»

Львівський медичний інститут поглиблює співпрацю з ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»

За дорученням генерального директора Львівського медичного інституту (ЛМІ https://medinstytut.lviv.ua/leadership/) к.м.н., доц. Гайдучка І.Г. 07.09.2021 на...