Львівський медичний інститут та Харківська медична академія післядипломної освіти розвивають співпрацю з навчально-методичної роботи

Вер 17, 2021

Генеральний директор Львівського медичного інституту (ЛМІ, https://medinstytut.lviv.ua/leadership/) к.м.н., доц.  Гайдучок І.Г. приділяє велику увагу розвитку співпраці з Харківською медичною академією післядипломної освіти (ХМАПО, https://med.edu.ua) з навчально-методичної роботи. Так, за ініціативою к.м.н., доц. Гайдучка І.Г. 15.09.2021 відбулася робоча зустріч в.о. ректора ХМАПО д.м.н., проф. Карпенко Володимиром Геннадійовичем з представниками ЛМІ – адвокатом, почесним президентом адвокатського об’єднання «Апофеоз», д.ф.н., проф. Шаповаловим В.В.; співголовою ХVIII науково-практичної конференції – завідувачкою кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації ХМАПО, д.ф.н., проф. Шаповаловою В.О. щодо обговорення наступних питань, які сприяють розвитку міжвузівської співпраці з навчально-методичної роботи, направленої на оптимізацію правовідносин у ланцюзі «лікар-пацієнт-провізор-адвокат», тобто:

– про вакцинацію співробітників ХМАПО та ЛМІ на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-1236-i-vid-29-chervnya-2021-r-677-i130921-954);

– «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», що  введено в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року №369/2021;

– обговорення пропозицій прийнятих за основу, в Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної ради України, до проекту Закону України «Про лікарські засоби» від 09 вересня 2021 (https://iportal.rada.gov.ua/news/novyny/213615.html);

– про поширення співпраці наукових шкіл ЛМІ та ХМАПО із спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;

– про взаємодію студентських товариств та направлення науково-педагогічних кадрів щодо читання відкритих лекцій з ЛМІ до  ХМАПО і навпаки, із ХМАПО до ЛМІ;

– збільшення публікацій наукових статей науковців ХМАПО в наступних журналах, засновниками яких є науковці ЛМІ, що зареєстровані в Україні та країні Європейського Союзу:

-виступи з докладами на  ХVІІІ Мультидисциплінарній науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація», яка відбудеться 18–19 листопада 2021 (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №403 від 24.12.2020) https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zaproshennya.pdf.

Під час обговорення зазначених питань проф. Карпенко В.Г. запропонував, щоб науковці ЛМІ підвищували кваліфікацію на базі ХМАПО, співпрацювали з навчально-методичної роботи з УМС ХМАПО та направляли свої наукові публікації до редакції журналу «Проблеми безперервної медичної освіти та науки» (http://promedosvity.in.ua/?page_id=7&lang=uk), якому надано категорію «Б», наказом МОН України 17.03.2020 № 409 «Список друкованих періодичних видань, які включаються в Перелік наукових професійних видань України».

В свою чергу проф. Шаповалов В.В. відмітив, що журнал має високий рейтинг серед лікарів, але не атестований з фармацевтичних наук, що потребує проведення плідної роботи з докторами фармацевтичних наук та зміни назви. Тому журнал запропоновано назвати «Проблеми безперервної медичної і фармацевтичної освіти та науки». В якості прикладу наведено Міждисциплінарний науково-методичний журнал «Клінічна інформатика і Телемедицина» (http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html), який з вересня 2020 р. включено до Списку друкованих періодичних видань, що включено в Перелік наукових професійних видань України категорії «Б» за спеціальностями «Медицина», «Технології медичної діагностики і лікування» (спеціальності – 222, 224), «Фармація» (спеціальність – 226), «Біологія» (спеціальність – 091), «Біотехнології (спеціальність – 162) і «Біомедична інженерія» (спеціальність – 163).

Співголова ХVІІІ Мультидисциплінарної науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація» проф. Шаповалова В.О. відмітила, що професори та фахівці, що входять до УМС ХМАПО, мають високий рівень підготовки, плідно співпрацюють з професорсько-викладацьким складом кафедр не тільки ХМАПО, а й з провідними вузами України. Разом з тим надають якісну, своєчасну, кваліфіковану допомогу в доброзичливій атмосфері науковцям, лікарям і провізорам практичної ланки. Положення про УМС, кадровий склад (наказ) УМС, функціональні обов’язки фахівців УМС, порядок і процедуру про УМС можна ознайомитись у вільному доступні на сайті ХМАПО, що сприяє високому рівню співпраці під час опрацювання учбово-методичних програм, інструктивно-методичних матеріалів, рецензій, що надають висококваліфіковані спеціалісти тощо.

Підводячи підсумки робочої зустрічі, в.о. ректора ХМАПО д.м.н., проф. Карпенко В.Г. висловив підтримку щодо проведення ХVІІІ Мультидисциплінарної науково-практичній конференції за міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація». Цей форум надає можливості науковцям і практичним працівникам обговорити проблемні питання і шляхи їх вирішення, а також запропонувати заходи щодо подальшої реформи сфери охорони здоров’я та фармацевтичної галузі.

15.09.2021

Схожі новини

Лекція д. м. н., професора Яна Вареса для студентів стоматологічного факультету на тему«Переломи лицевих кісток: сучасні принципи фіксації(з елементами військової травми)»

Лекція д. м. н., професора Яна Вареса для студентів стоматологічного факультету на тему«Переломи лицевих кісток: сучасні принципи фіксації(з елементами військової травми)»

Сьогодні для студентів-стоматологів Львівського медичного університету відбулась лекція на тему «Переломи лицевих кісток: сучасні принципи фіксації (з...

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ ОПП “ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ” ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У ВПНЗ "ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ " з 06 по 08 лютого 2024 року проходитиме акредитаційна експертиза ОПП із використанням технічних засобів відеозв’язку...

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у воркшопі, який відбувся 13 грудня 2023 р. і на якому були представлені навчальні дисципліни з ерготерапії — «Професійне мислення ерготерапевта» та «Ерготерапія для осіб з травмами війни»

Безмежно вдячні організаторам Українське товариство ерготерапевтів , спікерам, робочим групам із розробки дисциплін за чудову можливість дізнатися більше про...