Медичний факультет

Декан факультету

Ковалишин Орися Анатоліївна

ДОКТОР медичних наук, доцент

 

Вища кваліфікаційна категорія, голова осередку ВПНЗ “Львівський медичний університет” УЛТ у Львові, член Всеукраїнської Громадської Організації «Наукове Товариство Анатомів. Гістологів. Ембріологів та Топографоанатомів України»       

 вул. Патона, 32
79040, м. Львів
lmimeddekanat@gmail.com
067 670-10-35

Хто ми?

На медичному факультеті проводять підготовку конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці  фахівців, лікарів високого рівня самореалізації.

Навчальний процес  успішно забезпечує досвідчений висококваліфікований професорсько- викладацький колектив, який постійно підвищує свою кваліфікацію приймаючи участь в наукових конференціях, практичних майстер класах та міжнародних стажуваннях. 

Форма, методи, технології освітнього процесу базуються на студент центрованому підході до навчання, враховують індивідуальну траєкторію здобувача освіти.

 

Наша історія

Підготовка фахівців на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа»  здійснюється з 2004 року; з  2016 року за спеціальністю 222 «Медицина» (магістр). Термін навчання 6 років.

У 2010 році відбувся перший випуск лікарів. Більше 600 фахівців- випускників  працюють як в Україні, так в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.

Навчання майбутніх медичних працівників здійснюється на інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців у галузі медицини. Навчальний процес відбувається під керівництвом досвідчених професорів, доцентів і кандидатів наук.

Основною метою роботи факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України.

Медичні поради від наших студентів

Перша допомога при раптовій зупинці серця

Перша допомога при удавленні

Перша допомога при непритомності

Новини