Методичний відділ

Завідувач методичним відділом

Малех Надія Володимирівна

доктор філософії за спеціальністю «Стоматологія»

Старший викладач кафедри дитячої стоматології, нагороджена подякою НАПНУ, МОН України за активну працю з підвищення якості освітнього процесу

Положення про методичний відділ

Контакти:

 

  032 239 37 08


  metodviddillmi@gmail.com

Основні завдання методичного відділу:

Організаційна робота

• Підготовка наказу про діючі навчальні програми відповідно до кожного навчального року по факультетах.
• Систематизація та пропаганда нових надходжень педагогічної та медичної літератури з питань навчання та виховання.
• Ведення бібліографічної обробки літератури педагогічного та методичного змісту: доповідей, методичних рекомендацій, навчальних посібників, підручників написаних викладачами.
• Організація роботи, спрямованої на рецензування підручників, посібників, методичних рекомендацій. Сприяння обміну досвідом з вищими навчальними закладами області та України з метою переймання передового досвіду і подальшого його впровадження.
• Поповнення вітрини методичного відділу новими актуальними матеріалами, зразками ведення навчальної документації.

Методична робота

• Надання викладачам університету консультативної допомоги з питань методичного характеру.
• Провадження аналізу документації завідувачів кафедр та голів ПМК: написання протоколів, виконання рішень ЦМК, нарад, Вчених Рад.
• Проведення засідань із завідувачами кафедр по написанню робочих навчальних програм відповідно до кредитно-трансферної системи навчання.
• Здійснення підготовки питань навчально-методичного змісту для розгляду їх на засіданнях Вчених та методичних Рад.
• Участь у складанні перспективних та поточних планів контролю, проведення аналізу контролю, підготовка дієвих пропозицій щодо подальшого вдосконалення різних напрямків педагогічної діяльності.
• Участь у конференціях, семінарах по впровадженню нових інноваційних методів навчання.