Місія університету

ВПНЗ “Львівський медичний університет” – приватний вищий навчальний заклад, який поєднує у собі інновації у медичній освіті та традиції класичної підготовки студентів. Наша мета:

  • створення умов для формування особистості майбутнього медичного працівника чи провізора
  • надання якісних освітніх послуг відповідно до європейських вимог
  • створення можливостей для студентів у побудові своєї траєкторії освіти
  • побудова нового освітнього та наукового простору для викладацького складу та здобувачів вищої освіти

Наше бачення

В сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я варто значно підвищили вимоги до якості підготовки фахівців медичного та фармацевтичного профілю. На теперішній час в Україні сформувалося соціальне бачення суспільства на створення в структурі охорони здоров’я лікаря особливої категорії, який би міг відіграти роль авторитетного професіонала, який би задовільнив медичні потреби широкого діапазону.

Завданням закладу вищої медичної освіти є забезпечення надання громадянам якісної медичної допомоги завдяки високому рівню підготовки медичних та фармацевтичних працівників. Зміст медичної освіти потребує систематичного оновлення. Компетентності, які здобувають студенти повинні бути сучасними.

Стратегічні цілі

Освітня діяльність

Забезпечення високої якості набору вступників, оновлення змістового наповнення освітніх програм, підвищення якості навчання, формування середовища всебічного професійного розвитку студентів

Інновації

Розвиток інноваційної діяльності, формування інтелектуальної власності університету за різними напрямами його діяльності.

Наукові дослідження

Розвиток фундаментальних і практичних наукових досліджень для забезпечення високої якості освіти, розвиток кадрового потенціалу університету

Матеріальне забезпечення

Відкриття навчального стоматологічного центру, та власних навчальних аптек, збільшення кількості практичних баз та підтримка  їх забезпечення, реконструкція приміщень гуртожитку

Перспективний план розвитку ВПНЗ “Львівський медичний університет”

Всесвітня федерація медичної освіти