Міжнародна діяльність

Одним з показників ефективної діяльності ВПНЗ “Львівський медичний університет” є міжнародна інтеграція освіти. Адже процес інтернаціоналізації освіти, особливо медичної, відкриває вищий навчальний заклад для обміну знаннями. Якщо вищий навчальний заклад прагне бути провідним джерелом якісної освіти, то він включається в міжнародне освітнє середовище з допомогою освітніх проектів і навчальних програм, форумів, круглих столів та презентацій.

Міжнародна діяльність ВПНЗ “Львівський медичний університет” спрямована на пошук та реалізацію нових академічних можливостей для додаткового наукового зросту його студентів та працівників, отримання інформації про новітні технології, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України, як перспективної освітньої та медико-соціальної спільноти в світі.

Посилення впливу світових і європейських цінностей на академічну та наукову частину роботи ВПНЗ “Львівський медичний університет” сприяє створенню додаткових можливостей у всіх напрямах активності нашого навчального закладу.

Програма розвитку міжнародної діяльності ВПНЗ “Львівський медичний університет”- визначає мету, принципи та організацію заходів з міжнародного співробітництва в інституті. Вона є базою для майбутнього і поточного планування роботи по міжнародній співпраці, вирішення кадрових питань управління міжнародною діяльністю ВПНЗ “Львівський медичний університет”.

Завданнями програми є:
– розширення діяльності ВПНЗ “Львівський медичний університет” у перспективних міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;
– підвищення якості підготовки кадрів для зарубіжних країн і за рахунок цього – підвищення авторитету ВПНЗ “Львівський медичний університет” на світовій та українській науковій ниві;
– обмін досвідом з світовими медичними навчальними закладами;

На сьогодні міжнародна діяльність ВПНЗ “Львівський медичний університет” охоплює такі аспекти:
– міжнародна студентська мобільність, що передбачає зокрема навчання на базі нашого закладу студентів з Польщі на факультеті “Фармація”, зокрема укладена угода про співпрацю між лікувально-профілактичними та навчальними закладами Польщі та Словаччини.
– участь у різноманітних навчальних програмах, виставках, конференціях, симпозіумах, зокрема участь у щорічному міжнародному форум “Інноватика в сучасній освіті” та міжнародній виставці закордонних навчальних закладів “World Edu”, міжнародній науково-практичній конференції “Співпраця Україна-Литва” під егідою НАТО в рамках договору співпраці з Литовським Університетом наук здоров’я та Республіканською клінікою Литви, міжнародній конференції “XXIX – ті читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько – Варшавської філософської школи К.Твардовського” у якій обмінювались досвідом з колегами з багатьох міст Польщі, Румунії, та багато інших заходів.
– науково-дослідна робота, в результаті реалізації якої наші стеденти відвідують заклади надання медичної допомоги , проходять медсестринську практику у лікарні “Kutnowski Szpital Samorządowy” у відділені внутрішні хвороб
– обмін культурними цінностями;

Очікувані результати програми та перспективи розвитку співпраці

1. Найширше використання усіх можливостей і активів ВПНЗ “Львівський медичний університет” для досягнення результатів по всіх векторах і аспектах міжнародної діяльності;
2. Формування механізму взаємодії факультетів і підрозділів для реалізації розвитку інформаційної інфраструктури міжнародної співпраці та створення взаємозв’язків між комунікаційною системою закладів інших країн та ВПНЗ “Львівський медичний університет”;
3. Розширення міжнародних зв’язків, необхідних для покращення науково-практичної діяльності та навчально-методичної роботи ВПНЗ “Львівський медичний університет”.
4. Підвищення якості підготовки студентів та науково-педагогічного складу, а також розширення світогляду шляхом їх професійного зростання та підвищення медико – академічної свідомості за допомогою участі у міжнародних програмах та проектах.
5. Активізація роботи по вступу ВПНЗ “Львівський медичний університет” у міжнародні освітні компанії, організації, програми.
6. Розповсюдження рекламної інформації про наукові, медичні, культурні здобутки та досягнення ВПНЗ “Львівський медичний університет” серед міжнародних асоціацій, закладів – партнерів;
7. Розширення географії міжнародного співробітництва ВПНЗ “Львівський медичний університет” за рахунок підписання договорів про міжнародне співробітництво з освітніми і науковими установами та підвищення результативності міжнародного співробітництва на рівні кафедр, факультетів, ВПНЗ “Львівський медичний університет” в цілому.

Головними напрямами міжнародного співробітництва ЛМУ є:
– встановлення зв’язків з іноземними та міжнародними медичними центрами, освітніми й науковими організаціями;
– пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для розвитку наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;
– прагнення до визнання інституту за кордоном через членство у відомих міжнародних об’єднаннях, асоціаціях;
– активізація участі в міжнародному співробітництві студентів та професорсько-викладацького складу;
– реалізація взаємного обміну досвідом з питань, що становлять загальнонаціональний пріоритетний інтерес держави, взаємну участь у науково-практичних конференціях та семінарах, здійснення обміну фахівцями для читання лекцій, накопичення навчальної, методичної і наукової літератури, а також проходження стажування з метою підвищення рівня підготовки студентів;
– співпраця із іноземними навчальними закладами з метою проведення спільних наукових досліджень;
– обмін науково-методичними матеріалами;
– підготовка проєктів, угод, програм університету з іноземними навчальними закладами, установами, міжнародними і міждержавними організаціями
– проведення двосторонніх (багатосторонніх) науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів);
– досягнення міжнародних стандартів якості в сфері освіти;
– залучення чужоземних візит-лекторів (візит-професорів) до участі в освітньому та науковому процесах університету;
– пошук нових та перспективних міжнародних освітніх і наукових грантових програм, у тому числі програм міжнародного обміну.

Форми міжнародного співробітництва:
– членство в міжнародних організаціях;
– розробка і виконання партнерських двосторонніх програм співробітництва з зарубіжними установами;
– укладання та реалізація угод про співпрацю;
– участь у міжнародних науково-практичних та освітніх проектах;
– розробка та здійснення міжнародних наукових та освітніх проектів у сфері медицини;
– співпраця з науковими закладами Європи і світу;
– участь у міжнародних виставках, наукових і освітніх форумах;
– організація і проведення міжнародних семінарів, конференцій;
– видання спільних науково-практичних видань.

Детальніше про новини у розділі міжнародної співпраці можна дізнатись, обравши категорію новин “Міжнародна співпраця”

Новини

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року

Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” 2022 року. Програма реалізується на базі: Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, у Варшаві....

Стажування студентів медичного факультету у Парижському госпіталі імені Жоржа Пампіду

Стажування студентів медичного факультету у Парижському госпіталі імені Жоржа Пампіду

Чудово коли у студентів є можливість познайомитись з Європейськими стандартами в сфері охорони здоров‘я, обмінятись досвідом та дізнатись про нові тенденції в...

Доповідь студентки ЛМІ на  XIII міжнародній виставці Інноватика в сучасній освіті

Доповідь студентки ЛМІ на XIII міжнародній виставці Інноватика в сучасній освіті

Сертифікат доповідача за надзвичайно актуальну доповідь «Попередження злоякісних новоутворень шкіри » – у студентки 6 курсу медичного факультету ЛМІ Бригарди...

Перелік грантів, конкурсів та стипендій України

Перелік грантів, конкурсів та стипендій України

44 грантів та конкурсів із відкритою подачею заявок. Гранти та конкурси дозволяють отримати кошти на фінансування ваших досліджень, гроші для поїздки на літню...

Науково – практична конференція з міжнародною участю “Медичне та фармацевтичне право України”

Науково – практична конференція з міжнародною участю “Медичне та фармацевтичне право України”

ХVІІІ Мультидисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи,...

Практика студентів медичного факультету у Беланському шпиталі (Республіка Польща)

Практика студентів медичного факультету у Беланському шпиталі (Республіка Польща)

Зідно чинного двостороннього доовору між нашим навчальним закладом та Беланським шпиталем у м. Варшава 19 студентів IV курсу медичного факультету проходять...