Науковий відділ

Проректор з наукової роботи

Федоров Юрій Володимирович

Доктор медичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України.

Положення про науковий відділ ЛМІ

Наукова діяльність

Львівський медичний інститут проводить наукову, науково-практичну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначається положенням “Про наукову роботу в ЛМІ” та календарним планом наукової роботи в інституті, що затверджує ректор. Основними суб’єктами наукової діяльності інституту є науково-педагогічні і наукові працівники. До проведення наукових досліджень у вищому закладі освіти залучаються як його штатні так і нештатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій.

Наукова тема інституту

” Удосконалення системи обігу ліків під час фармакотерапії на засадах доказової і судової фармації, організації, технології,
біофармації та фармацевтичного права” – Державний реєстраційний номер: 0120U105348

 

Довідка про присвоєння теми ЛМІ

 Інформаційний лист

Комплексні науково-дослідницькі теми, які розробляються викладачами Львівського медичного інституту
Студентські наукові конференції, «круглі столи»

Суттєве значення для підвищення рівня наукових досліджень, створення наукових розробок, а, відповідно, і зростання рівня наукового забезпечення навчального процесу має участь науково-педагогічних працівників інституту у міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях з актуальних проблем медицини та педагогіки.