Навчальний процес

Головна   |   Навчальний процес  |   Інфо-центр

Підготовка до ЄДКІ

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

З початком навчального року розпочинається підготовка до складання ЄДКІ та Крок 2 як на кожному практичному занятті з винесених дисциплін, так і за узгодженим графіком претестувань, які проходять як дистанційно так і фактично за допомогою внутрішньої системи для тестового контролю MedicalQuiz. Студенти протягом усього часу мають у вільному доступі тестові заняття з відкритих ЦТ баз.

Навчання на провізора ( заочна форма навчання) проходить під час сесій. У міжсесійний період студентами виконуються позааудиторні самостійні роботи, індивідуальні контрольні завдання з засвоєнням навчального матеріалу.
Під час сесії студенти відвідують лекції, консультації, практичні, лабораторні, семінарські заняття, а також складають іспити, заліки, проходять державну атестацію, захист дипломних робіт.

Після завершення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «провізор» і видається диплом загальнодержавного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Наші переваги

Розвиток

Ми ростемо щодня завдяки автономності приватного закладу

Студентоорієнтованість

Ми залучаємо студентів до обговорення освітнього процесу

Підготовка до підсумкової атестації

За узгодженим графіком претестувань, які проходять як дистанційно так і фактично за допомогою внутрішньої системи для тестового контролю

Якісна підготовка студентів

Сучасна матеріально-технічна база Університету

Практична орієнтованість

наявність навчально-виробничої аптеки, де майбутні фармацевти мають змогу здобути знання та вміння, відпрацювати практичні навички безпосередньо на робочому місці

Ріст викладачів

Наші викладачі – професіонали у галузі, які постійно підвищують свою кваліфікацію