Нова модель інтернатури з 2022 року

Лют 17, 2022

З 2022 року в Україні запрацює нова прозора модель інтернатури, яка передбачає рівні можливості для всіх випускників закладів вищої медичної освіти незалежно від виду фінансування навчання.

Головними принципами нової моделі інтернатури є справедливість, прозорість, доступність до кращих медичних практик, розвиток професійних компетентностей європейського рівня, формування готовності до самостійної незалежної медичної практики.

Нова модель інтернатури має низку суттєвих переваг, а саме:

 • електронний розподіл, який забезпечує прозорий доступ до місць в інтернатурі;
 • компенсація закладам охорони здоров`я витрат на підготовку інтернів, яка забезпечує справедливий доступ до кращих медичних закладів охорони здоров`я;
 • збільшення практичної частини підготовки в інтернатурі, що гарантує можливість опановування практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • оновлений перелік спеціальностей, що відповідає вимогам Європейського Союзу до післядипломної медичної освіти;
 • оновлені вимоги до баз стажування, які забезпечують підготовку лікарів інтернів під керівництвом справжніх професіоналів в умовах забезпечення сучасним медичним обладнанням та достатнім обсягом процедур, операцій, пологів, відвідувань
 • типові програми підготовки в інтернатурі, що відповідають Європейським програмам підготовки.

Вступ до інтернатури за обраною спеціальністю буде визначатися конкурсним балом, який розраховується  на основі середнього балу оцінок, КРОК2 та ОСКІ. 

Оцінювання здатності до виконання самостійної роботи під час атестації буде базуватися на  результатах КРОК 3 та співбесіди.

Лікар може отримати право на професійну діяльність в Україні лише після проходження інтернатури.

Алгоритм вступу до інтернатури за новою моделлю є прозорим та простим:

 1. Випускник, знаючи свій конкурсний бал, самостійно в електронному кабінеті обирає  спеціальність, вищий заклад освіти та базу стажування. Він має можливість вказати 5 власних пріоритетів за спеціальністю, закладом освіти та базою стажування. До 15 червня випускник подає заяву для участі в рейтинговому розподілі. 
 2. Автоматизований електронний  розподіл на основі конкурсного балу та встановлених випускником  пріоритетів визначає пропозицію щодо спеціальності, закладу освіти та бази стажування. 
 3. До 15 липня випускник приймає або відхиляє пропозицію. У разі відмови від пропозиції, випускник має можливість через рік взяти участь в новому рейтингуванні. 
 4. Із 1 серпня лікар-інтерн приступає про проходження інтернатури. 

Заочна частина підготовки у закладі охорони здоров’я складає 9 місяців у кожному навчальному році. Очна частина у закладі вищої освіти становить три місяці. 

Після закінчення інтернатури інтерн проходить атестацію з присвоєнням звання лікаря (провізора) спеціаліста за певною спеціальністю. 

Нова модель забезпечує рівні можливості доступу до інтернатури для всіх випускників незалежно від виду фінансування навчання в закладі вищої освіти.

Залежно від можливого фінансування підготовки в інтернатурі буде запроваджено 2 типи рейтингування випускників.

 • Перший рейтинг на підготовку в інтернатурі за кошти державного замовлення, для участі в якому можуть бути допущені як випускники за державним замовленням, так і випускники за контрактом. В заяві випускники вказують 5 пріоритетів за спеціальністю, закладом освіти та базою стажування. Для цього рейтингу МОЗ встановлює перелік спеціальностей, закладів освіти та баз стажування.
 • В другому рейтингу на підготовку в інтернатурі за кошти фізичних та юридичних осіб можуть брати участь як випускники за державним замовленням, так і випускники за контрактом. Проте в заявці вони вказують лише 5 пріоритетних спеціальностей. Надалі вони будуть самостійно обирати заклад освіти та базу стажування.

Відповідно до Європейського досвіду нова модель інтернатури передбачає оновлення переліку спеціальностей в інтернатурі. З 35 спеціальностей, які раніше здобувалися в інтернатурі, залишилося лише 23 спеціальності, серед яких:

 • Акушерство та гінекологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Внутрішні хвороби
 • Загальна практика – сімейна медицина
 • Епідеміологія
 • Інфекційні хвороби
 • Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія
 • Медицина невідкладних станів
 • Неврологія
 • Ортопедія і травматологія
 • Оторингологія
 • Офтальмологія
 • Радіологія
 • Патологічна анатомія
 • Психіатрія
 • Хірургія
 • Фізична та реабілітаційна медицина
 • Дерматовенерологія
 • Дитяча хірургія
 • Педіатрія 
 • Стоматологія
 • Фармація

Після закінчення інтернатури лікарі мають можливість отримати вторинну спеціальність. Так, після первинної спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» лікарі зможуть здобути ще 34 різних спеціальностей, серед яких клінічна онкологія, неврологія, радіологія, ультразвукова діагностика тощо, впродовж 2-6 місяців. 

За сімома спеціальностями («Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Інфекційні хвороби», «Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія», «Неврологія», “Патологічна анатомія», «Психіатрія», «Дерматовенерологія») збільшена тривалість навчання. За спеціальностями “Стоматологія” та «Фізична та реабілітаційна медицина» тривалість навчання зменшена.

За матеріалами moz.gov.ua

Інтернатура, вторинна спеціалізація й атестація по-новому: до чого готуватися «першопрохідцям»

Схожі новини

Візит до Музею історії хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Візит до Музею історії хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

17 жовтня 2023 року студенти 3 курсу стоматологічного факультету Львівського медичного університету під керівництвом викладачки патофізіології Вівчар Ірини...