Освітня програма 225 Медична психологія

Підготовка здійснюється за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 22 Охорона здоров’я
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 225 Медична психологія
ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ – Магістр медичної психології
ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ – Лікар-психолог
ФОРМА НАВЧАННЯ – Денна,  5 років 10 місяців

Практична підготовка

З метою наближення до практичної медицини в освітній процес залучено, досвідчених науково – педагогічних працівників, які мають досвід практичної діяльності різних галузей,  на базах державних, комунальних та приватних лікувально-профілактичних установ Львова. Ми цінуємо та використовуємо досвід лікарів професіоналів – практиків, експертів у галузі медицини, психологічних наук, фармацевтики та реабілітації задля щоденного ефективного навчання наших здобувачів освіти!

i

Освітньо-професійна програма 225 Медична психологія

Умови вступу

Для здобуття освітнього ступеня магістра можуть прийматися особи що:

– здобули повну загальну середню освіту.
-отримали диплом фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров‘я» або за спеціальностями 053 «Психологія»
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за
скороченим терміном навчання.

Чому ВПНЗ “Львівський медичний університет”?

Міжнародна співпраця

Завдяки укладеним угодам наші студенти мають можливість проходити навчальні та виробничі практики у закордонних госпіталях та інших медичних установах.

Постійний науковий розвиток

До проведення наукових досліджень у закладі вищої освіти залучаються штатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій. 

Адаптований навчальний процес

Ми підтримуємо сучасні інформаційні технології , поруч з класичними методиками, даючи можливість кожному знайти потрібну для себе інформацію, продовжувати своє навчання як в умовах дистанційного навчання, так і офлайн.

Вдосконалення матеріально - технічної бази щороку

Ми працюємо над тим, аби щодня наші студенти відпрацьовували навички та вміння у достойних умовах та мали безліч можливостей під час навчального процесу.

Львівський медичний університет з 2005 р. приймає участь в престижних міжнародних освітніх виставках та форумах.

Участь в таких виставках допомагає налагодженню тісної співпраці з українськими та закордонними партнерами, підвищує якість освіти за рахунок обміну освітніми технологіями.

Спілкування з професіоналами своєї справи

Професорсько – викладацький склад нашого закладу професійно та якісно знаходить підхід до кожного студента та допомагає з легкістю і впевненістю пройти увесь навчальний шлях.

Контакти

Напишіть нам

Як нас знайти

вул. В.Поліщука, 76
79018, м. Львів

Приймальня ректора:

(032) 239-37-06
(032) 239-37-05

Приймальня ректора (моб.):

(067) 673-55-64
(050) 315-97-15