Опитування стейкхолдерів

Мета стейкхолдерів (роботодавців) полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти ЛМІ , адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників сектору забезпечення якості вищої освіти та інших структурних підрозділів для роботи, скерованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців , позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Львівському медичному інституті.

З цією метою, згідно Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Львівському медичному інституті проводяться онлайн-опитування стейкхолдерів щодо якості освітніх програм  та якості освітньої діяльності.

Анкета для роботодавців

Результати опитування стейкхолдерів