Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності 

 Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципів студентоцентризму

Опитування є анонімним та проводиться після завершення вивчення дисципліни з підведенням його підсумків після завершення екзаменаційної (зимової, літньої) сесії. Результати опитування доводяться до викладача через його  завідувача кафедри,  декана, проректора і ректора.

Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

  • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, факультетів
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за результатами опитування
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту

Щоб пройти анкетування необхідно:

  • перейти за посиланням для анкетування,  наданим працівниками деканату
  • обрати відповідну анкету зі списку та пройти анкетування

Наші студенти проходять анонімне анкетування за наступними тематиками:

Якість освіти у ЛМІ очима студента (для 226 Фармація, промислова фармація)

Якість освіти у ЛМІ очима студента (для 221 Стоматологія та 222 Медицина)

Опитувальник здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Молодь проти корупції

Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу 

Анкета-опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (ступінь вищої освіти магістр)

Викладач очима студентів

Переглянути результати анкетування здобувачів вищої освіти: