Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності 

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до  Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу у Львівському медичному університеті

Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципів студентоцентризму.

Опитування є анонімним та проводиться після завершення вивчення дисципліни з підведенням його підсумків після завершення екзаменаційної (зимової, літньої) сесії. Результати опитувань доводяться до викладачів, завідувачів кафедр,  деканів, проректорів, ректора, генерального директора.

Анкети для усіх спеціальностей розсилаються регулярно на корпоративні електронні адреси усіх студентів, у результатах опитувань не міститься жодної персональної інформації здобувачів освіти.

Організатор опитувань та технології проведення –  Відділ забезпечення якості вищої освіти

  Наші студенти проходять анонімне анкетування за наступними тематиками:

  Якість освіти у ЛМІ очима студента (для 221 Стоматологія та 222 Медицина)

  Опитувальник здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

  Молодь проти корупції

  Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

  Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу 

  Анкета-опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (ступінь вищої освіти магістр)

  Викладач очима студентів

  Визначення рівня навантаження студентів

  Переглянути результати анкетування здобувачів вищої освіти: