Кафедра дитячої стоматології

Завідувач кафедри

Пиндус Тетяна Олексіївна

Доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук, вища кваліфікаційна категорія, член Асоціації стоматологів України, Асоціації ортодонтів України, Slovenskej komory zubných lekárov, член правління Асоціації ортодонтів Львівщини.

Докторська дисертація «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та профілактики ускладнень захворювань пародонта при метаболічному синдромі». – Одеса, 2019

Положення про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Пиндус Тетяна Олексіївна – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Дєньга Оксана Василівна – доктор медичних наук, професор

Гуменюк Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Бондаренко Валентина Степанівна – кандидат медичних наук, доцент

Бородач Володимир Олексійович – кандидат медичних наук, доцент

Лозенко Петро Андрійович – кандидат медичних наук, доцент

Дорош Ірина Володимирівна – доктор філософії за спеціальністю “Стоматологія”

Гогоман Геннадій Анатолійович – асистент

Малех Надія Володимирівна – старший викладач

Контакти

   tetyana.pyndus@medinstytut.lviv.ua

   032 239 37 04

Перелік дисциплін
  • Виробнича практика (лікарська ІІІ курс, V курс ст.)
  • Дитяча терапевтична стоматологія
  • Дитяча хірургічна стоматологія
  • Ортодонтія
  • Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
  • Профілактика стоматологічних захворювань
  • Сестринська практика в стоматології
  • Курс за вибором (Ендодонтична техніка в дитячій стоматології)
Наукова робота

Назва теми “Корекція патогенетичних механізмів порушень метаболізму в тканинах ротової порожнини у пацієнтів в залежності від екологічних та аліментарних факторів, що впливають на вуглеводний та ліпідний обміни» Шифр НАМН 103.19 № ДР 0116U004300”

Назва етапу “КОРЕКЦІЯ ПРОЦЕСІВ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПАЦІЄНТІВ З СУПУТНЬОЮ СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ” 

Виховна робота

Студенти та фахівці кафедри є постійними активними учасниками різноманітних вітчизняних та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів i семінарів, які проводяться як в Україні, так i в інших країнах. Кафедра є постійним організатором доповідей, виступів та майстер-класів лікарів-стоматологів та суміжних спеціалістів для удосконалення та поглиблення знань студентів з усіх напрямків, що вивчає кафедра. Завдяки активній роботі кафедри студенти регулярно відвідують музеї та виставки медичного, освітнього та культурного напрямків. За підтримки професорсько-викладацького складу кафедри щорічно організовуються заходи первинної профілактики для дітей різних вікових категорій та їх батьків, зокрема бесіди, уроки здоров’я як на базі кафедри, так і у виховних та навчальних закладах.

Лікувальна робота

Для забезпечення якісного освітнього процесу кафедра забезпечена клінічними стоматологічними кабінетами, де студенти під наглядом спеціалістів кафедри проводять основні лікувальні маніпуляції з розділу «Дитяча стоматологія». Також важливим етапом є проходження навчальних та виробничих практик на кафедрі дитячої стоматології Львівського медичного інституту, в процесі яких студенти, майбутні лікарі та керівники, виконують весь обсяг роботи за напрямком підготовки і набувають навичок управління та організації у медичному закладі.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

Нормативна база

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

i

Силабуси дисциплін ВК

e

Тематичні плани

Портфоліо викладачів

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів