Кафедра дитячої стоматології

Завідувач кафедри

Пиндус Тетяна Олексіївна

Доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук, вища кваліфікаційна категорія, член Асоціації стоматологів України, Асоціації ортодонтів України, Slovenskej komory zubných lekárov, член правління Асоціації ортодонтів Львівщини.

Докторська дисертація «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та профілактики ускладнень захворювань пародонта при метаболічному синдромі». – Одеса, 2019

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

 

Пиндус Тетяна Олексіївна – завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор

Дєньга Оксана Василівна – доктор медичних наук, професор

Бондаренко Валентина Степанівна – кандидат медичних наук, доцент

Бородач Володимир Олексійович – кандидат медичних наук, доцент

Гуменюк Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Дорош Ірина Володимирівна – доктор філософії за спеціальністю «Стоматологія», доцент

Лозенко Петро Андрійович – кандидат медичних наук, доцент

Малех Надія Володимирівна – доктор філософії за спеціальністю «Стоматологія», асистент

Бунь Яна Іванівна – асистент

Гогоман Геннадій Анатолійович – асистент

Гогоман Мар’яна Юріївна – асистент

Медвідь Ірина Іванівна – асистент

Паліса Христина Андріїна – асистент

Контакти

   tetyana.pyndus@medinstytut.lviv.ua

   032 239 37 04

m

Портфоліо викладачів

Перелік дисциплін
  • Виробнича практика (лікарська ІІІ курс, V курс ст.)
  • Дитяча терапевтична стоматологія
  • Дитяча хірургічна стоматологія
  • Ортодонтія
  • Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
  • Профілактика стоматологічних захворювань
  • Сестринська практика в стоматології
  • Курс за вибором (Ендодонтична техніка в дитячій стоматології)
Наукова робота

Назва теми “Корекція патогенетичних механізмів порушень метаболізму в тканинах ротової порожнини у пацієнтів в залежності від екологічних та аліментарних факторів, що впливають на вуглеводний та ліпідний обміни» Шифр НАМН 103.19 № ДР 0116U004300”

Назва етапу “КОРЕКЦІЯ ПРОЦЕСІВ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПАЦІЄНТІВ З СУПУТНЬОЮ СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ” 

Виховна робота

Студенти та фахівці кафедри є постійними активними учасниками різноманітних вітчизняних та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів i семінарів, які проводяться як в Україні, так i в інших країнах. Кафедра є постійним організатором доповідей, виступів та майстер-класів лікарів-стоматологів та суміжних спеціалістів для удосконалення та поглиблення знань студентів з усіх напрямків, що вивчає кафедра. Завдяки активній роботі кафедри студенти регулярно відвідують музеї та виставки медичного, освітнього та культурного напрямків. За підтримки професорсько-викладацького складу кафедри щорічно організовуються заходи первинної профілактики для дітей різних вікових категорій та їх батьків, зокрема бесіди, уроки здоров’я як на базі кафедри, так і у виховних та навчальних закладах.

Лікувальна робота

Для забезпечення якісного освітнього процесу кафедра забезпечена клінічними стоматологічними кабінетами, де студенти під наглядом спеціалістів кафедри проводять основні лікувальні маніпуляції з розділу «Дитяча стоматологія». Також важливим етапом є проходження навчальних та виробничих практик на кафедрі дитячої стоматології Львівського медичного інституту, в процесі яких студенти, майбутні лікарі та керівники, виконують весь обсяг роботи за напрямком підготовки і набувають навичок управління та організації у медичному закладі.

Студенти 4 курсу 1 групи стоматологічного факультету на практичному занятті з навчальної дисципліни «Ортодонтія» на тему: «Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика. Клініка та діагностика». Студенти проводили аналіз бічної телерентгенографії пацієнта з відповідною до тематики заняття аномалією прикусу, робили заключення щодо росту та розвитку кісток лицевого скелету на основі отриманих даних обстеження. Аналізуючи результат компʼютерної томографії, оцінювали стан твердих тканин зубо-щелепної системи для точної та повної діагностики ортодонтичних пацієнтів. Також студенти проводили зовнішньо- та внутрішньоротовий огляд пацієнта в клінічному кабінеті. Викладачка Ірина ДОРОШ, PhD

Майстер-клас для студентів 5 курсу стоматологічного факультету ЛМУ

11 березня 2024 р. представниця фірми ЗМ Україна Олена Грудень для студентів 5 курсу стоматологічного факультету ЛМУ провела провела майстер-клас на важливу тему – пломбування в дитячій стоматології з використанням адгезивів та фотополімерів.
Наші студенти мали унікальну можливість не лише дізнатися про новітні технології, а й отримати практичні навички в застосуванні цих матеріалів.
Дякуємо пані Олені Грудень.

25 березня 2024 р. для студентів V курсу стоматологічного факультету ЛМУ відбулась зустріч з представницею фірми ЗМ України Оленою Грудень. На зустрічі розглядали важливу тему: «Використання стандартних коронок в дитячій стоматології». Студенти ознайомились із коронками з нержавіючої сталі для довготривалого відновлення тимчасових зубів, схильних до обширного каріозного процесу, що охоплює декілька поверхонь зуба. Пані Олена провела демонстрацію, як визначати розмір коронки, виміряти ширину зуба між контактними пунктами з сусідніми зубами за допомогою мікрометра та підібрати відповідну за розміром коронку. Дякуємо пані Олені Грудень за надану інформацію.

Інформаційний центр кафедри

Графіки сесії

Розклади

l

Графіки консультацій

t

Методичне забезпечення

l

Графіки відпрацювань

Підсумкові контролі

Календарно - тематичні плани

e

Тематичні плани

Робочі навчальні програми ОК

i

Силабуси дисциплін ОК

Робочі навчальні програми ВК

i

Силабуси дисциплін ВК

Нормативна база

Видавництво

Скринька довіри

Врегулювання конфліктів

Академічна доброчесність

Школа педагогічної майстерності