Привітання організаторам та учасникам науково-практичної конференції, яка відбудеться 18–19 листопада 2021 р.

Жов 18, 2021

Генеральному директору ТзОВ «Львівський медичний інститут» к.м.н., доц. Гайдучок І.Г.
В.о. ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти д.м.н., проф. Карпенко В.Г.
Заступнику генерального директора ТзОВ «Львівський медичний інститут» Солотва Я.І.
Ректору ТзОВ «Львівський медичний інститут» д.м.н., проф. Регеда М.С.
Директор ДП «УНЦЯЛЗ» д. хім. н., проф. Гризодуб О. І.
Зав. каф. мед. та фар. права, загальної і клінічної фармації ХМАПО д.ф.н., проф. Шаповаловій В.О.
Голові Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів В. Г. Сердюк
Директору ДП «ДНЦЛЗ», д. фарм. н., проф. Казарінову М. О.
Проректору з навчальної роботи ТзОВ «Львівський медичний інститут» к.п.н., проф Гуменюк О.М
Проректору з наукової роботи ТзОВ «Львівський медичний інститут» д.м.н., проф Федорову Ю.В.
Професору каф. мед. та фарм. права, загальної і клінічної фармації ХМАПО, д.ф.н. Шаповалову Валентин В.

Привітання організаторам та учасникам науково-практичної конференції, яка відбудеться 18–19 листопада 2021 р.

Маю на честь звернутися до Вас та вітати лікарів, провізорів, професорів, доцентів, професорсько-викладацький склад, студентів, гостей, учасників та організаторів, з нагоди відкриття ХVІІІ Мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація».
Зауважу, що зазначений захід щороку збирає провідних вчених, які присвятили своє життя шляхетній справі служіння народові України та лікування пацієнтів, пошуку та створення нових лікарських засобів, удосконалення законодавства у сфері охороні здоров’я і фармацевтичній галузі та забезпечення всіх верств населення життєво необхідними ліками.
Саме переконаний, що ця конференція стане вагомим внеском у розвиток пріоритетної для України сфери охорони здоров’я щодо підвищення якості і своєчасності надання медичних послуг населенню та оптимізації діяльності фармацевтичного сектору по забезпеченню сучасними, ефективними, якісними, безпечними і економічно доступними лікарськими засобами всіх клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових та номеклатурно-правових груп.
Дана зустріч – це чудова нагода для фахівців, науковців, лікарів та провізорів не тільки обмінятися досвідом, новими методиками у лікуванні захворювань, а й ознайомитися з організацією фармацевтичної справи, судово-фармацевтичними дослідженнями, фармацевтичним аналізом ліків, фармакологічними дослідженнями, а також із сучасним обладнанням, що використовується для технології створення та промислового виробництва лікарських засобів.
Вважаю, що участь у конференції – це унікальна можливість для фахівців з різних країн та представників провідних вузів багатьох міст України зібратись разом в гібридному форматі (online та offline), почути досвід вчених, фахівців країн ЄС, керівників закладів охорони здоров’я, фармацевтичних підприємств і аптек різної форми власності та обговорити сучасні питання розвитку медицини та фармації.
Адже, цілком зрозуміло, що реформа у сфері охорони здоров’я і фармацевтичній галузі, що проходить в Україні на принципах медичного і фармацевтичного права, неможлива без розвитку експериментальної токсикології, гігієни промислового середовища та довкілля, лікарської токсикології тобто сучасного напрямку досліджень нанотоксикології, зокрема оцінки безпечності наночастинок сполук важких металів, лікарських засобів, ряду промислових композицій.
Шановне панство, маю надію, що високий професіоналізм, знання, досвід і високі людські, духовні та моральні якості наших лікарів, провізорів, вчених та спеціалістів, потужний науковий, освітній, технологічний та методичний потенціал країни дають усі можливості ефективно реформувати вітчизняну систему охорони здоров’я, модернізувати фармацевтичну галузь й вивести українську медицину та фармацію на конкурентоспроможній найвищий європейський і світовий рівні.
У досягненні мети конференції велике значення має обмін досвідом, наукова та практична співпраця. Тому висловлюю особливу подяку організаторам та учасникам конференції за надану можливість поспілкуватися між собою, встановити нові ділові контакти та збагатитися сучасними знаннями у сфері охорони здоров’я, фармації та праві.
Бажаю учасникам мультидисциплінарної науково-практичної конференції плідної співпраці, наснаги, нових творчих здобутків, наукових відкритій в ім’я захисту прав і свобод життя і здоров’я пацієнтів, людей та громадян України!

З повагою,
завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»
доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки,
академік НАМН України, член-кореспондент НАН України,
почесний доктор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Трахтенберг Ісаак Михайлович
«04» жовтня 2021

Схожі новини

Запрошуємо студентів та викладачів ЛМУ на соціально-психологічний тренінг «Емоційне вигорання: психологічні способи регуляції та саморегуляції»

Запрошуємо студентів та викладачів усіх факультетів ЛМУ насоціально-психологічний тренінг «Емоційне вигорання: психологічні способи регуляції та...

Запрошуємо студентів медичного факультету ЛМУ на лекцію Марʼяни Іськів.”Поліомієліт. Дві краплі, які рятують життя”

До Всесвітнього тижня імунізації.Запрошуємо студентів медичного факультету ЛМУ на лекцію "Поліомієліт. Дві краплі, які рятують життя". Лектор: к. мед.н.,...