Списки рекомендованих до зарахування

Перший етап

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

На основі раніше здобутої освіти:

На основі ПСЗО:

Другий етап

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

На основі раніше здобутої освіти: