Розклади

Розклад екзаменаційної сесії

221 Стоматологія

222 Медицина

226 Фармація (денна)

227 Фізична терапія

Розклад державної атестації

221 Стоматологія

222 Медицина

226 Фармація (денна)

226 Фармація (заочна)