Розклади

Розклад екзаменаційної сесії

Розклад державної атестації

221 Стоматологія

222 Медицина

225 Медична психологія

226 Фармація

227 Фізична терапія, ерготерапія