Освітня програма 221 Стоматологія

Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, спроможних здійснювати відповідні функції, вирішувати проблеми й завдання стоматологічної діяльності за умови оволодіння системою умінь і компетенцій, що визначені цією програмою.

 

А також формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров’я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань.

Реалізація таких кроків вимагатиме більшої кількості кваліфікованих лікарів-стоматологів. Тому підготовка фахівців за спеціальністю 221 «Стоматологія» у ВПНЗ “Львівський медичний університет” сприяє забезпеченню існуючих і майбутніх потреб у спеціалістах.

Команда програми

Гарант освітньої програми

Пиндус Тетяна Олексіївна

завідувач кафедри дитячої стоматології, доктор медичних наук, професор

Член проектної групи

Різник Світлана Степанівна

завідувач кафедри терапевтичної стоматології, кандидат медичних наук, доцент

Член проектної групи

Бунь Юрій Миколайович 

завідувач кафедри хірургічної стоматології, кандидат медичних наук, доцент

Чому Львівський медичний інститут?

Міжнародна співпраця

Завдяки укладеним угодам наші студенти мають можливість проходити навчальні та виробничі практики у закордонних госпіталях та інших медичних установах.

Постійний науковий розвиток

До проведення наукових досліджень у закладі вищої освіти залучаються штатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій. 

Адаптований навчальний процес

Ми підтримуємо сучасні інформаційні технології , поруч з класичними методиками, даючи можливість кожному знайти потрібну для себе інформацію, продовжувати своє навчання як в умовах дистанційного навчання, так і офлайн.

Вдосконалення матеріально - технічної бази щороку

Ми працюємо над тим, аби щодня наші студенти відпрацьовували навички та вміння у достойних умовах та мали безліч можливостей під час навчального процесу.

Львівський медичний інститут з 2005 р. приймає участь в престижних міжнародних освітніх виставках та форумах.

Участь в таких виставках допомагає налагодженню тісної співпраці з українськими та закордонними партнерами, підвищує якість освіти за рахунок обміну освітніми технологіями.

Спілкування з професіоналами своєї справи

Професорсько – викладацький склад нашого закладу професійно та якісно знаходить підхід до кожного студента та допомагає з легкістю і впевненістю пройти увесь навчальний шлях.

Професійні компетентності

1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.

2. Спроможність інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень.

3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.

4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки.

5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки.

6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки.

7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки з супутніми соматичними захворюваннями.

8. Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій.

 

9. Спроможність виконувати лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки.

10. Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.

11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги.

12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології.

13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).

14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.

15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛД.

17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.

18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

Можливості після закінчення програми

Після закінчення навчання за освітньою-професійною програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу: лікар-інтерн, лікар-стажист. Фахівець може вступати на програми післядипломної освіти, де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога. Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду: 2222.2 Лікар-стоматолог

Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який  зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду.

Контакти

Напишіть нам

Як нас знайти

вул. В.Поліщука, 76
79018, м. Львів

Приймальня ректора:

(032) 239-37-06
(032) 239-37-05

Приймальня ректора (моб.):

(067) 673-55-64
(050) 315-97-15