Перспективний план розвитку ВПНЗ “Львівський медичний університет”

Стратегічні цілі

Освітня діяльність

Забезпечення високої якості набору вступників, оновлення змістового наповнення освітніх програм, підвищення якості навчання, формування середовища всебічного професійного розвитку студентів

Інновації

Розвиток інноваційної діяльності, формування інтелектуальної власності університету за різними напрямами його діяльності.

Наукові дослідження

Розвиток фундаментальних і практичних наукових досліджень для забезпечення високої якості освіти, розвиток кадрового потенціалу університету

Матеріальне забезпечення

Відкриття навчального стоматологічного центру, та власних навчальних аптек, збільшення кількості практичних баз та підтримка  їх забезпечення, реконструкція приміщень гуртожитку