Вчена рада

Голова Вченої Ради

Регеда Михайло Степанович

Ректор ВПНЗ « Львівський медичний університет» , доктор медичних наук, професор, академік АН Вищої школи України. Заслужений працівник освіти України. Лауреат премії ім.Ф.Г. Яновського НАН України, лауреат премії ім. М.Д. Стражеска НАН України.

Положення про Вчену Раду

Загальна інформація

Вчена Рада ВПНЗ “Львівський медичний університет” утворена як дорадчий орган для обговорення та погодження основних питань діяльності та розвитку університету.

Основним завданням Вченої Ради є консолідація та спрямування зусиль усього колективу ВПНЗ “Львівський медичний університет” на забезпечення  підготовки висококваліфікованих спеціалістів, подальший розвиток навчальновиховної, науково-дослідної та лікувальної роботи.

Склад Вченої Ради

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Склад Вченої ради ЛМІ 2021 р.

Склад Вченої ради ЛМІ 2020 р.

Склад Вченої ради ЛМІ 2019 р.

Склад Вченої ради ЛМІ 2018 р.

Склад Вченої ради ЛМІ 2017 р.

Річний план Вченої Ради
Рішення Вченої Ради