Склад Вченої Ради

РЕГЕДА
Михайло
Степанович

РЕКТОР
доктор медичних наук, професор
(голова Вченої ради)

ГАЙДУЧОК
Ігор
Григорович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
доктор медичних наук, професор

ГУМЕНЮК
Ольга
Михайлівна

ПРОРЕКТОР
з навчальної роботи
кандидат педагогічних наук, доцент

ФЕДОРОВ
Юрій
Володимирович

ПРОРЕКТОР
з наукової роботи
доктор медичних наук, професор

РЕГЕДА-ФУРДИЧКО
Мар’яна
Михайлівна

ПРОРЕКТОР
з міжнародних зв’язків, директор «Проєктного офісу»
доктор медичних наук, професор

ПИНДУС
Тетяна
Олексіївна

ДЕКАН
стоматологічного факультету
доктор медичних наук, професор
(учений секретар)

КОВАЛИШИН
Орися
Анатоліївна

ДЕКАН
медичного факультету
доктор медичних наук, доцент

ПИНДУС
Володимир
Богданович

ДЕКАН
фармацевтичного факультету
кандидат медичних наук, доцент

БАЇК
Оксана
Львівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної біології, мікробіології, гістології
кандидат біологічних наук

БАЙДА
Богданна
Федорівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації
кандидат економічних наук

БУНЬ
Юрій
Миколайович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
хірургічної стоматології
кандидат медичних наук, доцент

ГОЛОТА
Сергій
Миколайович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин кандидат фармацевтичних наук, доцент

ГОРОХОВСЬКА
Олена
Михайлівна

ПОМІЧНИК РЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ДОРОШ
Ірина
Володимирівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
стоматологічного факультету
доктор філософії за спеціальністю «Стоматологія», доцент

КОСОВАН
Надія
Євстахіївна

НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

КОСЮТА
Мирослава
Андріївна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
медичного факультету

МАЛЕХ
Надія
Володимирівна

ДЕКАН
факультет післядипломної освіти
доктор філософії за спеціальністю «Стоматологія»

МАНЕНКО
Алек
Костянтинович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
педіатрії та соціальної медицини
доктор медичних наук, професор

МАЦКО
Наталія
Василівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фізичної терапії, ерготерапії, спортивної медицини та фізичного виховання
кандидат медичних наук, доцент

ПАЛІЙ
Ольга
Іванівна

ЗАСТУПНИК ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛОМ ПРАКТИКИ

ПЕРЕСТА
Юрій
Юрійович

доктор медичних наук, професор

ПИЛИПІВ
Ольга
Григорівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
кандидат філологічних наук, доцент

ПИРІГ
Ігор
Юрієвич

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фізико – хімічних дисциплін
кандидат хімічних наук, доцент

ПОПОВИЧ
Василь
Іванович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
хірургії №1
доктор медичних наук, професор

РІЗНИК
Світлана
Степанівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
терапевтичної стоматології
кандидат медичних наук, доцент

РЯБУХА
Ольга
Іллівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
анатомії, фізіології та патології
кандидат медичних наук, доцент

ХРАБКО
Мар’яна
Іванівна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛОМ ПРАКТИКИ
кандидат біологічних наук

ЦИСНЕЦЬКА
Аліна
Володимирівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини № 2
кандидат медичних наук, доцент

ЩЕПАНСЬКИЙ
Федір
Йосипович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
ортопедичної стоматології
кандидат медичних наук, доцент

ЯРЕМКО
Ольга
Михайлівна

ЗАВІДУВАЧ БІБЛІОТЕКОЮ

БИК
Неоніла
Василівна

ДИРЕКТОР
Державного комунального підприємства Львівської обласної ради «Аптека №1» м. Львова

ГИЧКА
Михайло
Михайлович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня»

ПИТЛЬОВАНИЙ
Петро
Володимирович

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР
Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка№1»

СЛІНЬКО
Оксана
Орестівна

ДИРЕКТОР
Міжнародного центру корекції постави Оксани Слінько «Академія Грація»

ГРИМА
Аліна

ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
голова Студентського самоврядування здобувач вищої освіти ІV курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

КАЛИНОВИЧ
Ігор

ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
здобувач вищої освіти ІV курсу стоматологічного факультету

КВИЧ
Тетяна

ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
здобувач вищої освіти ІV курсу фармацевтичного факультету

МЕЛЬНИК
Анастасія

ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
здобувач вищої освіти V курсу медичного факультету