Відділ кадрів

Романець Андрій Богданович

Начальник ВК

Адреса
м. Львів, вул. Поліщука,76
каб. 207

Положення про відділ кадрів

Штат відділу:

Жукуляк Анна Олександрівна – інспектор ВК

Савка Христина Михайлівна – інспектор ВК

Лялько Лариса Дмитрівна – інспектор ВК

 Контакти

   a.romanets10@gmail.com

   032 239 97 82

Напрямки діяльності

  • Веде облік особового складу Університету, оформляє прийом, перевід та звільнення працівників у відповідності з наказами генерального директора та трудовим законодавством.
  • Формує та веде особові справи працівників.
  • Веде облік та зберігання трудових книжок, проводить розрахунки трудового стажу.
  • Оформляє документи, необхідні для призначення пенсій.
  • Здійснює контроль за станом трудової дисципліни.
  • Здійснює облік вакантних посад і передає в центр зайнятості.
  • Готує звітність про щорічні відпустки, статистичну звітність.
  • Оформляє трудові договори, трудові угоди працівників
  • Приймає участь в підборі і розстановці кадрів для всіх підрозділів Університету.