Відділ забезпечення якості вищої освіти

Завдання – забезпечення адміністративного керівництва та підтримка забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях Львівського медичного інституту

 

Функції:

·         формування стратегії, політики, практики втілення для академічного забезпечення якості вищої освіти у Львівському медичному інституті

·         впровадження стратегічних тактик, пов’язаних з якістю, в рамках процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до стратегії розвитку Львівського медичного інституту

·         сприяння формуванню академічної культури якості в Львівському медичному інституті

·         аналіз та узагальнення стану якості вищої освіти в інституті на основі результатів акредитації освітніх програм Національним агенством забезпечення якості вищої освіти, розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою інституту, ректором та відповідними підрозділами щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення

·         розробка і супровід оцінки результатів навчання в Львівському медичному інституті, а також супровідним цим процесам документів

·         розробка політики та принципів щодо забезпечення якості роботи професорсько-викладацького складу

·         координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу

·         оперативне реагування (підготовка проектів наказів та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу) на виявлення порушення норм стандартів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в інституті

·         розробка плану заходів з моніторингу якості вищої освіти в Львівському медичному інституті на поточний навчальний рік

·         розробка системи показників, які характеризують стан якості освіти у Львівському медичному інституті

·         формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо рішень керівництва з підвищення якості вищої освіти у Львівському медичному інституті