Відділ забезпечення якості вищої освіти

Склад відділу:

Косован Надія Євстахівна – начальник навчального відділу, керівник відділу забезпечення якості вищої освіти

 

  nadiia.kosovan@medinstytut.lviv.ua 

  032 239 37 37

 

–  Гуменюк О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи;

–  Малех Н.В. – доктор філософії за спеціальністю «Стоматологія», завідувач методичним відділом;

–  Храбко М.І. – кандидат біологічних наук, завідувач відділом практики;

 

Відділи забезпечення якості освіти на факультетах:

Стоматологічний факультет:

 • Пиндус Т.О. – доктор медичних наук, професор, декан факультету;
 • Бунь Ю.М. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри хірургічної стоматології;
 • Різник С.С. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри терапевтичної стоматології;
 • Щепанський Ф.Й. – кандидат медичних наук, зав. кафедри ортопедичної стоматології;
 • Баїк О.Л. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, зав. кафедри медичної біології, мікробіології та гістології;
 • Олекшій П.В. – кандидат медичних наук, асистент кафедри ортопедичної стоматології.
 • Щеглов Андрій – студент 4 курсу спеціальності: 221 «Стоматологія»

Фармацевтичний факультет:

 • Пиндус В.Б. – кандидат медичних наук, доцент, декан фармацевтичного факультету
 • Байда Б.Ф. – кандидат економічних наук, зав. кафедри організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації;
 • Пиріг І.Ю. – кандидат хімічних наук, доцент, зав. кафедри фізико-хімічних дисциплін;
 • Ткачук Л.І. – кандидат фармацевтичних наук;
 • Пилипів О.Г. – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
 • Демченко Ростислав – студент 5 курсу спеціальності: 226 «Фармація, промислова фармація»

Медичний факультет:

 • Ковалишин О.А. – доктор медичних наук, доцент, декан факультету;
 • Данилишин Н.І. – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та соціальної медицини;
 • Федоров Ю.В. – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри внутрішня медицина №1;
 • Циснецька А.В. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри внутрішня медицина №2;
 • Рябуха О.І. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри анатомії, фізіології та патології;
 • Головацька Ж.Є. – асистент кафедри педіатрії та соціальної медицини.
 • Мельник Анастасія – студентка 5 курсу спеціальності: 222 «Медицина»
 • Грима Аліна – студентка 4 курсу спеціальності: 227 «Терапія та реабілітація»

Завдання – забезпечення адміністративного керівництва та підтримка забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях ВПНЗ “Львівський медичний університет”

 

Функції:

·         формування стратегії, політики, практики втілення для академічного забезпечення якості вищої освіти у ВПНЗ “Львівський медичний університет”

·         впровадження стратегічних тактик, пов’язаних з якістю, в рамках процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до стратегії розвитку ВПНЗ “Львівський медичний університет”

·         сприяння формуванню академічної культури якості в ВПНЗ “Львівський медичний університет”

·         аналіз та узагальнення стану якості вищої освіти в Універитеті на основі результатів акредитації освітніх програм Національним агенством забезпечення якості вищої освіти, розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою Університету, ректором та відповідними підрозділами щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення

·         розробка і супровід оцінки результатів навчання в ВПНЗ “Львівський медичний університет”, а також супровідним цим процесам документів

·         розробка політики та принципів щодо забезпечення якості роботи професорсько-викладацького складу

·         координація роботи структурних підрозділів Університету з питань якості освітнього процесу

·         оперативне реагування (підготовка проектів наказів та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу) на виявлення порушення норм стандартів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в Університеті

·         розробка плану заходів з моніторингу якості вищої освіти в ВПНЗ “Львівський медичний університет” на поточний навчальний рік

·         розробка системи показників, які характеризують стан якості освіти у ВПНЗ “Львівський медичний університет”

·         формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо рішень керівництва з підвищення якості вищої освіти у ВПНЗ “Львівський медичний університет”

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти ВПНЗ “Львівський медичний університет” базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту». На сьогоднішній день в інституті сформована внутрішня нормативна база системи якості, яка включає: стратегію розвитку на 2023-2028 рр.Положення про організацію освітнього процесу у ВПНЗ “Львівський медичний університет”.

Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛМУ».

Моніторинг якості освітньої діяльності
Опитування здобувачів вищої освіти
Опитування стейкхолдерів
Опитування професорсько – викладацького складу
Опитування випускників
Результати опитувань
Відгуки про нас