Відділ забезпечення якості вищої освіти

Склад відділу:

Косован Надія Євстахівна – начальник навчального відділу, керівник відділу забезпечення якості вищої освіти

 

  nadiia.kosovan@medinstytut.lviv.ua 

  032 239 37 37

 

–  Гуменюк О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи;

–  Малех Н.В. – завідувач методичним відділом;

–  Онищук Ю.П. – завідувач відділом практики;

–  Квасневська І.І. – фахівець відділу забезпечення якості вищої освіти.

 

Відділи забезпечення якості освіти на факультетах:

Стоматологічний факультет:

 • Пиндус Т.О. – доктор медичних наук, доцент, декан факультету;
 • Бунь Ю.М. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри хірургічної стоматології;
 • Різник С.С. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри терапевтичної стоматології;
 • Щепанський Ф.Й. – кандидат медичних наук, зав. кафедри ортопедичної стоматології;
 • Баїк О.Л. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, зав. кафедри медичної біології, мікробіології та гістології;
 • Олекшій П.В. – кандидат медичних наук, асистент кафедри ортопедичної стоматології.

Фармацевтичний факультет:

 • Соронович І.І. – кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан фармацевтичного факультету (заочна форма навчання);
 • Пиндус В.Б. – кандидат медичних наук, декан фармацевтичного факультету (денна форма навчання);
 • Байда Б.Ф. – кандидат економічних наук, зав. кафедри організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації;
 • Пиріг І.Ю. – кандидат хімічних наук, доцент, зав. кафедри фізико-хімічних дисциплін;
 • Ткачук Л.І. – кандидат фармацевтичних наук;
 • Пилипів О.Г. – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Медичний факультет:

 • Ковалишин О.А. – кандидат медичних наук, доцент, декан факультету;
 • Данилишин Н.І. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри педіатрії та соціальної медицини;
 • Федоров Ю.В. – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри внутрішня медицина №1;
 • Циснецька А.В. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри внутрішня медицина №2;
 • Рябуха О.І. – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри анатомії, фізіології та патології;
 • Головацька Ж.Є. – асистент кафедри педіатрії та соціальної медицини.

Завдання – забезпечення адміністративного керівництва та підтримка забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях Львівського медичного інституту

 

Функції:

·         формування стратегії, політики, практики втілення для академічного забезпечення якості вищої освіти у Львівському медичному інституті

·         впровадження стратегічних тактик, пов’язаних з якістю, в рамках процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до стратегії розвитку Львівського медичного інституту

·         сприяння формуванню академічної культури якості в Львівському медичному інституті

·         аналіз та узагальнення стану якості вищої освіти в інституті на основі результатів акредитації освітніх програм Національним агенством забезпечення якості вищої освіти, розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою інституту, ректором та відповідними підрозділами щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення

·         розробка і супровід оцінки результатів навчання в Львівському медичному інституті, а також супровідним цим процесам документів

·         розробка політики та принципів щодо забезпечення якості роботи професорсько-викладацького складу

·         координація роботи структурних підрозділів інституту з питань якості освітнього процесу

·         оперативне реагування (підготовка проектів наказів та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу) на виявлення порушення норм стандартів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в інституті

·         розробка плану заходів з моніторингу якості вищої освіти в Львівському медичному інституті на поточний навчальний рік

·         розробка системи показників, які характеризують стан якості освіти у Львівському медичному інституті

·         формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо рішень керівництва з підвищення якості вищої освіти у Львівському медичному інституті

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти Львівського медичного інституту базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту». На сьогоднішній день в інституті сформована внутрішня нормативна база системи якості, яка включає: стратегію розвитку на 2020-2025 рр.Положення про організацію освітнього процесу у Львівському медичному інституті.

Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛМІ».

Моніторинг якості освітньої діяльності
Опитування здобувачів вищої освіти
Опитування стейкхолдерів
Опитування професорсько – викладацького складу
Опитування випускників
Результати опитувань
Відгуки про нас