Каталог вибіркових дисциплін

Навчальні дисципліни за вибором для студентів (вибіркові навчальні дисципліни) — це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом, а також кафедрами інституту з метою задоволення освітніх потреб студентів. Вибіркові дисципліни дозволяють вивчати теми, які можуть додатково зацікавити здобувачів освіти. 

Залежно від вашої програми, ви можете обрати вибіркові дисципліни як зі своєї, так і з іншої програми. Правила вашої програми визначають, скільки вибіркових дисицплін ви можете вивчати (дану інформацію можна знайти на сторінці вашої освітньої програми )

Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу у ВПНЗ “Львівський медичний університет” та “Положенням про вибіркову дисципліну”

Вибір дисциплін здійснюється шляхом подачі вами письмової заяви на ім’я декана факультету до 15 травня поточного навчального року.

Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась мінімальна кількість студентів (наказ «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної та іншої роботи науково-методичних працівників»), деканат доводить до відома студентів певний блок дисциплін, які не будуть вивчатись. Після цього ви протягом тижня повинні обрати інший блок дисциплін, з яких сформувалась (чи  формується) кількісно достатня група студентів.

Для попередньої реєстрації на курс потрібно заповнити електронну форму з вказаною дисципліною та підтвердити її у письмовому вигляді у вказані терміни.

Вибіркові дисципліни спеціальності 221 Стоматологія

Вибіркові дисципліни спеціальності 222 Медицина

Вибіркові дисципліни спеціальності 225 Медична психологія

Вибіркові дисципліни спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Вибіркові дисципліни спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія