Юридичний відділ

Романець Андрій Богданович

Начальний юридичного відділу

Адреса
м. Львів, вул. Поліщука,76
каб. 207

Положення про юридичний відділ

Штат відділу:

Савка Христина Михайлівна – юрисконсульт

Слива Богдан Миколайович – юрисконсульт

Жукуляк Анна Олександрівна – юрисконсульт

 Контакти

   a.romanets10@gmail.com

   032 239 97 82

Напрямки діяльності

  • Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Університеті, організовує роботу щодо дотримання правових і організаційних основ діяльності Інституту, забезпечує правильне виконання актів законодавства та інших нормативних актів, бере участь у підготовці наказів щодо особового складу працівників та студентів Університету, представляє інтереси Університету у судах та інших органах під час вирішення правових питань та спорів, забезпечує правильне застосування трудового, пенсійного та іншого законодавства, запобігає порушенню  прав і законних інтересів працівників.
  • Консультує з правових питань керівників підрозділів, окремих співробітників та студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності Університету.
  • Бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів Університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.