Видавнича діяльність

Електронний мультидисциплінарний науково-практичний журнал  «Актуальні проблеми медицини та фармації»  видається з 2020 р. Засновник – ВПНЗ Львівський медичний університет.

Головний редактор – генеральний директор ВПНЗ Львівського медичного університету  доктор медичних наук, доцент І.Г. Гайдучок.

Періодичність публікації – двічі на рік. Мови видання – українська, англійська.

Електронне видання засновано в 2020 році. Періодичність публікації – двічі на рік. Мови видання – українська, англійська. ISSN 2788-5143 (Онлайн).

Ліцензія: СС ВY 4.0  

Адреса редакції: 79015 м.Львів, вул. В.Поліщука, 76, тел. (032) 239-37-06
e-mail: apmp@advocate.bz 

Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології» видається з вересня 2004 р. Засновник – ВПНЗ Львівський медичний університет.

Головний редактор – ректор, д.мед.н., проф., академік АНВШ України, УАН М.С. Регеда.

Періодичність – два рази на рік.

Науково-практичний журнал “Актуальні проблеми медицини, фармації та біології” вміщує статті з питань експериментальної та клінічної медицини, фармації та біології, рецензії на підручники, посібники, довідники, монографії.

Адреса редакції: 79015 м.Львів, вул. В.Поліщука, 76, тел. (032) 239-37-06
e-mail: lvivmedinst@gmail.com

Архів публікацій

Науково-практичний журнал «Вісник Вищої медичної освіти» засновано у березні 2007 р.

Засновник: ВПНЗ Львівський медичний університет.
Головний редактор – ректор, д.мед.н., проф., академік АНВШ України, УАН М.С. Регеда.

Рубрики журналу “Вісник Вищої медичної освіти”: історія вищих медичних навчальних закладів, видатні наукові постаті, вдосконалення навчального процесу, досягнення ВНЗ, лекції з клінічних дисциплін, методичні рекомендації, рецензії на підручники, посібники, довідники, монографії та ювілейні дати.

Адреса редакції: 79015 м.Львів, вул. В.Поліщука, 76, тел. (032) 239-37-06
e-mail: lvivmedinst@gmail.com

Архів публікацій

Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини» заснований у вересні 2016 року.  

Засновник – ВПНЗ Львівський медичний університет. 

Головний редактор – ректор, д.мед.н., проф., академік АНВШ України, УАН М.С. Регеда.

Науково-практичний журнал “Актуальні проблеми експериментальної та клінічної  медицини” вміщує статті з питань теоретичної та практичної медицини, рецензії на підручники, посібники, довідники, монографії та ювілейні дати.

Адреса редакції: 79015 м.Львів, вул. В.Поліщука, 76, тел. (032) 239-37-06
e-mail: lvivmedinst@gmail.com

З 2004 року започатковано і видається збірник наукових праць “Вибрані питання пульмонології”.

Архів публікацій