Навчання

Кафедри

 

Кафедра анатомії, фізіології та патології

Кафедра педіатрії та соціальної медицини

Кафедра загальної та медичної психології

Кафедра імунології, алергології, ревматології та вірусології

Кафедра хірургії №1

Кафедра хірургії №2

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Кафедра внутрішньої медицини № 2

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії, спортивної медицини та фізичного виховання

Кафедра медичної біології, мікробіології та гістології

Кафедра дитячої стоматології

Кафедра ортопедичної стоматології

Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра хірургічної стоматології

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Кафедра фізико – хімічних дисциплін

Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин

Кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації