Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти Львівського медичного інституту базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту». На сьогоднішній день в інституті сформована внутрішня нормативна база системи якості, яка включає: стратегію розвитку на 2020-2025 рр.Положення про організацію освітнього процесу у Львівському медичному інституті.

Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛМІ».

Моніторинг якості освітньої діяльності
Відділ забезпечення якості вищої освіти
Опитування здобувачів вищої освіти
Опитування стейкхолдерів
Опитування професорсько – викладацького складу
Опитування випускників