Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти Львівського медичного інституту базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту». На сьогоднішній день в інституті сформована внутрішня нормативна база системи якості, яка включає: стратегію розвитку на 2020-2025 рр.Положення про організацію освітнього процесу у Львівському медичному інституті.

Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛМІ».

Моніторинг якості освітньої діяльності
Відділ забезпечення якості вищої освіти
Опитування здобувачів вищої освіти
Опитування стейкхолдерів
Опитування професорсько – викладацького складу
Опитування випускників
Результати опитувань
Відгуки про нас

 

Якість освіти комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і виховання

Компоненти якості освіти:

Зовнішні

-Відповідність якості освітніх послуг запитам здобувачів та їх батьків
-Відповідність якості освітніх послуг державним освітнім стандартам
-Імідж ЗВО, що гарантує стабільно високу якість освіти, її конкурентноздатність

Внутрішні

-Якість основних умов освітнього процесу
-Якість реалізації освітнього процесу
-Якість результатів освітнього процесу

Якість освіти можна представляти як багатовимірну модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього середовища, в якому відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує їх на певних етапах навчання людини. Крім того, різні його суб’єкти – споживачі по–своєму… оцінюють якість освіти як суспільний ідеал освіченості людини, як результат її навчальної діяльності, як процес організації навчання і виховання, як критерій функціонування освітньої системи

О.І. Ляшенко